CASI

Mapa Polski
Badania CASI - kobieta z laptopem

CASI to skrót od Computer assisted self-interviewing, czyli technika komputerowej ankiety, w której respondent samodzielnie wypełnia ankietę, wprowadzając odpowiedzi do komputera dostarczonego przez pracownika instytucji badawczej, a odpowiedzi są automatycznie rejestrowane przez program komputerowy, kontrolujący jednocześnie prawidłowe wypełnianie ankiety. Rolą ankietera jest rekrutacja respondenta oraz pomoc w obsłudze urządzenia służącego do wypełnienia kwestionariusza.

Zamów badanie

Zastosowanie badania CASI

Badanie CASI jest często stosowane w badaniach społecznych, medycznych, badaniach rynku, jak również w badaniach naukowych, w których udział bierze duża liczba respondentów. CASI pozwala na automatyczne zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych, co pozwala na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów badań. Jednocześnie CASI pozwala na zwiększenie poufności odpowiedzi, ponieważ umożliwia anonimowe odpowiadanie na pytania dotyczące tematów, które mogą być kontrowersyjne lub intymne.

Jakość badań realizowanych metodą CASI

Badanie metodą CASI (Computer Assisted Self-Interview) pozwala na uzyskanie wysokiej jakości danych, ponieważ pozwala na anonimowość i swobodę wypowiedzi respondentów. Ta metoda pozwala także na automatyczną kontrolę jakości danych, co zwiększa ich wiarygodność. Ponadto, dzięki temu, że badanie jest przeprowadzane przez komputer, jest ono mniej podatne na błędy, takie jak niedokładności w transkrypcji lub interpretacji odpowiedzi, co zwiększa jakość danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod badawczych, takich jak wywiad bezpośredni czy ankiety papierowe, badanie metodą CASI pozwala także na uzyskanie danych z trudno dostępnych grup, takich jak osoby z trudnościami w komunikacji czy osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wreszcie, badanie metodą CASI pozwala na szybkie i efektywne przetwarzanie danych, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych informacji. Podsumowując, badanie metodą CASI jest skuteczną metodą pozyskiwania wysokiej jakości danych, która pozwala na uzyskanie anonimowości i swobody wypowiedzi respondentów, automatyczną kontrolę jakości danych, uzyskanie danych z trudno dostępnych grup oraz szybkie i efektywne przetwarzanie danych.

Metody realizacji badania CASI (Computer Assisted Self-Interviewing)

Metody realizacji badania CASI mogą się różnić w zależności od celów badania, grupy docelowej oraz dostępności technologicznej, jednak najczęściej stosowane metody to: CASI przy użyciu komputera stacjonarnego: Respondenci odpowiadają na pytania na ekranie komputera stacjonarnego, który jest udostępniony w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. CASI przy użyciu tabletu lub telefonu komórkowego: Respondenci odpowiadają na pytania na ekranie tabletu lub telefonu komórkowego, które są dostarczane specjalnie do tego celu. CASI przy użyciu platformy internetowej: Respondenci odpowiadają na pytania na platformie internetowej, która jest specjalnie przygotowana do tego celu. CASI przy użyciu głosu: Respondenci odpowiadają na pytania za pomocą głosu, korzystając z opcji głosowego odpowiadania na pytania. CASI przy użyciu ekranu dotykowego: Respondenci odpowiadają na pytania za pomocą dotyku ekranu, korzystając z opcji dotykowego odpowiadania na pytania. Ważne jest, by dobrać odpowiednią metodę realizacji badania CASI do celów badania, grupy docelowej oraz dostępności technologicznej, co pozwoli na uzyskanie rzetelnych i miarodajnych danych.

pexels-karolina-grabowska-4491461

Fieldstat oferuje kompleksowe badania CASI, które są rzetelne i uwzględniają wszystkie aspekty badania. Firma wykorzystuje szeroką gamę narzędzi do przeprowadzania ankiet i wywiadów, w tym grupowe dyskusje i obserwacje. Ich profesjonalni badacze mogą pomóc Ci w zgromadzeniu danych, interpretacji wyników i wyciągnięciu wniosków. Fieldstat oferuje również wsparcie w przygotowaniu raportów i prezentacji z wyników badań. Jeśli potrzebujesz badania CASI, skorzystaj z pomocy Fieldstatu, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Kto zleca badania CASI?

Badania CASI mogą być zlecane przez różne podmioty, w zależności od celów badania i grupy docelowej. Firmy – zlecają badania CASI, aby poznać opinie konsumentów na temat swoich produktów lub usług, a także aby poznać preferencje i potrzeby konsumentów. Instytucje państwowe – zlecają badania CASI, aby poznać opinię publiczną na temat różnych polityk, programów i inicjatyw państwowych. Naukowcy – zlecają badania CASI, aby poznać opinie, postawy i zachowania ludzi w kontekście ich badań naukowych. Instytucje badawcze – zlecają badania CASI, aby poznać opinie i postawy ludzi na różne tematy, które mogą mieć znaczenie dla różnych dziedzin, np. polityki publicznej, edukacji, zdrowia, czy rynku pracy. Medialne – zlecają badania CASI, aby poznać opinie publicznej na temat różnych kwestii oraz aby przygotować artykuły lub programy telewizyjne na temat aktualnych wydarzeń.

Dlaczego warto przeprowadzić Badania CASI w Twojej firmie?

Badanie CASI (Computer Assisted Self Interview) to skuteczna metoda pozyskiwania danych, która pozwala na uzyskanie wiarygodnych i precyzyjnych informacji od respondentów. Przeprowadzenie tego typu badań w firmie przyniesie szereg korzyści, w tym: Wysoka jakość danych: CASI pozwala na uzyskanie dokładnych i rzetelnych informacji, ponieważ odpowiedzi są zbierane przy pomocy komputera, co eliminuje możliwość błędów i przekłamań. Oszczędność czasu i pieniędzy: Badanie jest znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne metody pozyskiwania danych, ponieważ nie wymaga udziału anketera, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Większa anonimowość:Respondenci często czują się bardziej swobodnie i skłonni do udzielenia szczegółowych odpowiedzi, jeśli mają pewność, że są anonimowi. Badanie CASI pozwala na zachowanie anonimowości respondentów, co zwiększa jakość danych. Większa skuteczność: Metoda ta pozwala na zadawanie pytań otwartych, co pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi niż w przypadku tradycyjnych metod badawczych. Większa elastyczność: Badanie pozwala na elastyczne dostosowanie pytań do indywidualnych potrzeb firmy, co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych i istotnych dla danej branży informacji. CASI to skuteczna i efektywna metoda pozyskiwania danych, która pozwala na uzyskanie wiarygodnych i precyzyjnych informacji od respondentów, co przyczyni się do poprawy decyzji biznesowych oraz rozwoju firmy.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

kobieta jedząca oraz przeglądająca internet z laptopem