Badania CAWI

biały promień
kobieta na dachu auta wypełniająca badania cawi

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wspomagane komputerowo wywiady online, podczas których respondent odpowiada na zadane pytania. Ankiety online pozwalają szybko i skuteczne zebrać informacje od respondentów, a także personalizować pytania i odpowiedzi, co zwiększa dokładność wyników.

Badanie metodą CAWI zapewnia precyzyjną kontrolę jakości oraz komfortowe zbieranie danych dzięki elementom interaktywnym. Co to CAWI?

Zamów badanie

Zastosowanie metody badawczej CAWI

Metoda badawcza CAWI wykorzystywana jest w celach marketingowych oraz społecznych. Badania online umożliwiają poznanie preferencji konsumentów, analizę ich postaw i zachowań, identyfikację potrzeb i oczekiwań, a także ocenę perspektyw oferowanych usług. Ponadto, umożliwiają uzyskanie feedbacku od użytkowników na temat produktów i usług, co pomaga w tworzeniu efektywnej strategii marketingowej.

Ankiety CAWI pozwalają firmom lepiej zrozumieć potrzeby i upodobania konsumentów, a także dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Metoda ta jest również powszechnie stosowana w badaniach społecznych, pozwalając na szybką i wygodną analizę dużych zbiorów danych. Wnioski z badań CAWI dostarczają kompleksowych informacji o preferencjach i zachowaniach konsumentów, co czyni tę metodę niezwykle przydatną w badaniach rynku.

Oferujemy globalne badania techniką CAWI dzięki strukturze konsolidacji czterech tysięcy paneli badawczych w jednym miejscu. Służy ona przeprowadzaniu badań online w dowolnej części świata z respondentami zarejestrowanymi w panelu. Usługa oferuje realizację globalnych projektów badawczych nawet w jeden dzień.

Panel badawczy NPB służący do przeprowadzania badania CAWI

Zalety badań CAWI z Fieldstat

Jedną z kluczowych zalet realizacji projektów CAWI z naszą firmą jest elastyczność oraz szybkość i łatwość realizacji. Dzięki internetowemu ankietowaniu, wyniki są dostępne niemal natychmiast, co pozwala na szybką analizę i reakcję na wyniki badania.

Fieldstat posiada własny “Narodowy Panel Badawczy”, co umożliwia jeszcze głębsze i dokładniejsze profilowanie respondentów.

Panel ten oferuje ponad 3000 zmiennych profilowych, dzięki czemu możliwe jest zebranie informacji o preferencjach i zachowaniach respondentów z bardzo dużą dokładnością. W ten sposób, badanie rynku staje się bardziej efektywne, a wyniki badania bardziej trafne i pomocne w analizie rynku.

Podsumowując, projekty CAWI z Fieldstat to skuteczne i efektywne narzędzie do pozyskiwania danych w badaniach marketingowych. Współpraca z Fieldstat gwarantuje profesjonalne podejście do projektu, szybką realizację, wysoką jakość zebranych danych oraz możliwość korzystania z panelu badawczego, co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne profilowanie respondentów. Dzięki temu, wyniki badania stają się bardziej trafne i pomocne w analizie rynku.

Opinie klientów zlecających ankiety online

Zleciłam przeprowadzenie badania CAWI na potrzeby pracy naukowej. Badanie przeprowadzono szybko i sprawnie. Kontakt z firmą - bez zastrzeżeń. Polecam.

klient badań online - Maria Kola Bezka

Maria Kola Bezka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Elastyczność w podejściu do rozwiązywania zagadnień merytorycznych; Jakość danych; Sprawne zarządzanie panelem CAWI a także CATI. Dotrzymywanie terminów realizacji.

klient projektów CAWI - Sebastian Nowacki

Sebastian Nowacki

CEO - ABM

Firma z doświadczeniem i wiedzą, ale najważniejsze dla mnie, że solidnie realizują zlecone badania CAWI. Nigdy nie miałem problemów z rzetelnością i wiarygodnością fieldworku. Zdecydowanie polecam.

klient badania CAWI - Paweł Timler

Paweł Timler

CEO - Socjoskop

Dzięki współpracy z Fieldstat, badanie CAWI N2000 wśród rodziców dzieci w wieku 7-14 na temat preferencji edukacyjnych dostarczyło nam istotnych informacji.

klient - Artur Kotliński

Artur Kotliński

CEO - Instytut IPC

Ekspercka metodyka, staranna selekcja próby, wartościowe dane z CAWI. Współpraca z waszym zespołem była bez zarzutu

klient badania CAWI - Maciej Chodziński

Maciej Chodziński

Doktorant - UMK

Struktura demograficzna

Płeć

Wiek

Województwo

52%

Kobieta

48%

Mężczyzna

8.59%

18-24

16.68%

25-34

20.12%

35-44

15.89%

45-54

15.98%

55-64

22.74%

65+

Reprezentatywność grup docelowych jest kluczowym elementem, ponieważ od niej zależy jakość uzyskanych wyników. Aby zagwarantować reprezentatywność, należy przede wszystkim dokładnie określić i zdefiniować grupę docelową badania, a następnie dobierać próbę losowo, uwzględniając różne cechy respondentów, takie jak płeć, wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.
Aby jeszcze lepiej dopasować badanie do grupy docelowej, można wykorzystać zmienne profilujące, czyli takie cechy, które pomagają w identyfikacji i klasyfikacji respondentów. Przykładowymi zmiennymi profilującymi mogą być np. preferencje zakupowe, zainteresowania kulturalne, styl życia czy poziom zamożności. Dzięki zastosowaniu zmiennych profilujących możliwe jest uzyskanie bardziej szczegółowych i trafnych wyników badania, a tym samym zwiększenie jego wartości i użyteczności.

Wady i zalety

Zalety realizacji badań techniką CAWI obejmują szybkość, wygodę i niskie koszty. Badanie może zostać przeprowadzone w krótkim czasie i można dotrzeć do wielu respondentów. Ponadto badanie jest łatwe w realizacji, gdyż respondent może je wypełnić w swoim własnym tempie.

Wady badań internetowych obejmują brak bezpośredniego kontaktu z respondentami, co prowadzi do wyraźnych błędów w danych. Ponadto z badań online może wyłonić się tylko powierzchowna wiedza na temat respondentów, istnieje także ryzyko, że respondent nie wyrazi głębszej opinii.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na analizę zalet i wad badania CAWI, bądź na dogłębne opracowanie jednego z poniżej przedstawionych tematów.
Jesteśmy świadomi wszystkich wymienionych aspektów, co pozwala nam na realizację badań o jak najwyższej jakości.

Proces realizacji badania CAWI

Proces poparty wieloletnim doświadczeniem badawczym związany z realizacją projektów badawczych z wykorzystaniem metody CAWI

Wybierz metodę CAWI

Metoda CAWI jest najpopularniejszą techniką badawczą przez wzgląd na swoją charakterystykę i sposób prowadzenia badania. W 2005 roku zrealizowano mniej niż 100 tyś. wywiadów online, pięć lat później, ponad milion, a w ostatnim roku blisko 7 mln. Według raportu InsightMap, badań CAWI zrealizowano w Polsce na poziomie 28% ze wszystkich metod badawczych.

Ile kosztuje badanie CAWI?

Temat kosztów ankiet online zależy od specyfiki projektu oraz wymagań klienta.
Kluczowym aspektem wpływającym na wycenę jest złożoność projektu. Warto podkreślić iż koszta różnią się dla klientów z wstępnym szkicem projektu a pełną metodologią badania. Koszt kształtuje się indywidualnie dla każdego zlecenia. Skorzystaj z pomocy Fieldstat aby przeprowadzić najwyższej jakości projekty badawcze CAWI.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie badawcze oraz setki zrealizowanych projektów

Jakość

Dostarczamy dla Twojego biznesu dane najwyższej jakości

Innowacyjność

Inwestujemy w nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zbieranie danych

Blog badań CAWI

Badania online w czasie Covid

Badania online zdobyły dużą popularność w 2020 roku w związku z pandemią COVID–19, ponieważ pozwalają uzyskać szybkie i wiarygodne wyniki bez zachodu w porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia danych, takimi jak ankiety papierowe czy wywiady.

CATI vs CAWI: Porównanie metod badawczych

Techniki ankietowe CATI i CAWI są szeroko stosowane w badaniach marketingowych, socjologii i innych dziedzinach.

Przyszłość badań CAWI

Automatyzacja będzie ważnym elementem dalszego rozwoju badań CAWI.

Case study projektów CAWI

Mapa Europy

Kolejna kooperacja z Komisją Europejską

Rolnictwo Wspierane Społecznie

Projekt dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego

FAQ

Jak długo trwa zbieranie danych przy pomocy metody CAWI?

Zwykle od 1 do 5 dni. Dokładna długość realizacji danego projektu jest możliwa do oszacowania w momencie przekazania wszystkich niezbędnych materiałów badawczych.

Jakie są dostępne formy kontroli badań techniką CAWI?

Single IP acces, pytania pułapki, kontrola logiczna zbioru danych, zewnętrzny audyt klienta.

Czy można zbierać dane personalne od panelistów?

Tak jednak decyzyjny głos w tej sprawie ma panelista. Dane personalne nie są zaciągane z automatu, należy zamieścić pytanie o dobrowolne pozostawienie danych personalnych przez panelistę.

Czy badania online są wiarygodne?

Tak, badania online są wiarygodne, jeśli przeprowadzone są w odpowiedni sposób. Ważne jest, aby badanie było poprawnie zaprojektowane, aby uniknąć błędnych wniosków.

Jakie są najlepsze praktyki przy tworzeniu ankiety CAWI?

Najlepsze praktyki obejmują: jasne i zrozumiałe pytania, unikanie języka potocznego, stosowanie pytań zamkniętych, zachowanie krótkiej długości ankiety, testowanie ankiety przed jej wdrożeniem oraz oferowanie odpowiednich instrukcji dla respondentów.

Czy badania CAWI mogą być wykorzystywane do badań jakościowych?

Badania CAWI są głównie stosowane do badań ilościowych, ze względu na ich skupienie na liczbach i statystykach. Jednak mogą być również wykorzystywane do badań jakościowych, np. poprzez umieszczenie otwartych pytań w ankiecie, które pozwolą respondentom na swobodne wyrażanie swoich opinii i doświadczeń.

Jakie rodzaje ankiet można przeprowadzić za pomocą metody CAWI?

Można przeprowadzić różne typy ankiet, takie jak badania satysfakcji klientów, badania rynku, ewaluacje produktów czy sondaże społeczne.