Agencje badawcze w Polsce

Marketingowe

Mężczyzna i kobieta w biurze patrzą na ekran laptopa

Agencje badawcze w Polsce w dużej mierze stanowią ważny składnik rynku usług badawczych. Przeanalizowanie stanu obecnego wśród firm badawczych w naszym kraju może potwierdzić ich przydatność i korzyści, jakie przynoszą dla polskiego społeczeństwa. Na podstawie raportu opublikowanego przez GUS w 2017 roku wynika, że w Polsce funkcjonuje 286 agencji badawczych. Z tej liczby, 97 jest agencjami pośredniczącymi, 98 to agencje konsultingu biznesowego, a 91 to instytucje badawcze na dużą skalę. Agencje badawcze w Polsce są często wybierane do opracowywania badań przez przedsiębiorstwa i instytucje gospodarcze. W ostatnim okresie obserwuje się ich dynamiczny rozwój, szczególnie w zakresie badań dla rynku usług finansowych, sektora energetycznego, a także w zakresie badań jakościowych i ilościowych.

 

Przykładem jest agencja badawcza GfK, która jest jednym z najważniejszych dostawców informacji, dzięki czemu polski sektor usług jest w stanie konkurencyjnie konkurować na rynku. Agencje badawcze w Polsce nie tylko dostarczają ważnych informacji, ale także wspierają forum dyskusyjne, szkolenia oraz prestiżowe seminaria. W 2016 roku liczba działających w Polsce agencji badawczych wzrosła o 18%. Badania wykazały, że znaczna część firm badawczych w Polsce zapewnia obserwatorom i branży rynkowej ważne informacje. W ostatnich latach dynamika, jaką wykazują firmy badawcze, szczególnie w obszarze operacji i informacji, wyraźnie wskazuje na ich wpływ na prowadzony biznes. Z licznych badań przeprowadzonych przez agencje badawcze w Polsce wynika, że wśród firm biorących udział w badaniach najczęściej współpracują z nimi działy: sprzedaży i marketingowy, zarządzania, finansów, informatyczny i badań rynku. Agencje badawcze w Polsce dostarczają m.in. wartościowe informacje o krajowych i regionalnych rynkach usług i produktów oraz wsparcie w zakresie wprowadzania produktów na rynek. Wskaźniki zatrudnienia wyniosły w 2016 roku 5.368 pracowników, a w 2017 roku 5.619 pracowników. Wyniki te potwierdzają, że agencje badawcze w Polsce odgrywają istotną rolę w większości sektorów gospodarki.

 

Podsumowując, agencje badawcze w Polsce nieustannie rozwijają swoje usługi, wprowadzając zaawansowane technologie do opracowywania badań oraz starają się dostarczać coraz bardziej wartościowych usług. Przykładem tego jest wprowadzenie Big Data, sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej do badań, jak również rosnące zapotrzebowanie na agencje badawcze do przeprowadzania projektów w dużych i małych firmach. Wzrost ich popularności stanowi dowód na to, że agencje badawcze w Polsce są samodzielnymi dostawcami unikalnych informacji, które mogą stanowić ważny składnik wpływający na decyzje biznesowe.