Alkoholizm w Polsce

Społeczne

alkoholizm w polsce

Alkoholizm w Polsce to złożony problem, który dotyka nie tylko samych alkoholików, ale także ich bliskich oraz całe społeczeństwo. Problem nadużywania alkoholu w naszym kraju ma długą historię i wciąż pozostaje jednym z najważniejszych problemów dotykających nasze społeczeństwo.

 

Według badań PARPA aż 900.000 Polaków ma poważny problem z alkoholem. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w wielu krajach świata odsetek ten jest zdecydowanie niższy. Co więcej, ponad 2 miliony Polaków spożywa alkohol nadmiernie, Ciekawe jest iż grupą zawodową która najczęściej zagląda do kieliszka są tak zwane wolne zawody (twórcy, artyści, literaci), najmniejszym problemem ze spożywaniem alkoholu cieszą się prawnicy.

 

Problem alkoholizmu dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Statystyki wykazują, że problem nadużywania alkoholu jest największy w grupie mężczyzn w wieku 25-44 lata. Co więcej, aż 33% mężczyzn w tej grupie wiekowej nadmiernie spożywa alkohol. Wśród kobiet problem dotyczy głównie osób w wieku 45-64 lata – aż 17% z nich nadużywa alkoholu. Wg. badań przeprowadzonych przez SW Research, 15% dorosłych Polaków przyznało iż częściej zagląda do kieliszka po wybuchu pandemii COVID.

 

Trudno jednoznacznie określić, jakie są główne przyczyny problemu alkoholizmu w Polsce. Zdaniem niektórych ekspertów, głównym czynnikiem jest dostępność alkoholu. Alkohol jest w Polsce bardzo łatwo dostępny, a jego ceny są niskie. Inni z kolei twierdzą, że głównym problemem jest brak świadomości społecznej na temat nadużywania alkoholu oraz brak skutecznych działań edukacyjnych.

 

Biorąc pod uwagę skalę problemu, konieczne jest podjęcie działań, które pomogą w jego rozwiązaniu. W Polsce istnieje wiele środków, które pomagają osobom uzależnionym od alkoholu. Są to między innymi programy leczenia uzależnienia, spotkania grup wsparcia, które pomagają alkoholikom w pokonywaniu trudności, a także programy edukacyjne, służące zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat problemu alkoholizmu.

 

Mimo wszystko, problem alkoholizmu w Polsce nadal pozostaje jednym z najważniejszych problemów społecznych. Nie tylko pozbawia on ludzi możliwości normalnego życia, ale także powoduje liczne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Dlatego też, aby skutecznie zwalczać problem alkoholizmu, ważne jest, aby społeczeństwo było świadome jego skutków i skutecznie działało na rzecz jego rozwiązania.