CATI vs CAWI: Porównanie metod badawczych

Marketingowe

Fieldstat-Team2

Jako ekspert do spraw badań rynku i opinii publicznej, często spotykam się z pytaniem, która metoda badawcza jest lepsza: CATI czy CAWI? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż obie metody mają swoje zalety i wady. W niniejszym artykule porównam te dwa podejścia, aby ułatwić Państwu wybór najbardziej odpowiedniej metody dla swoich potrzeb.

CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)

CATI to metoda, w której ankieter przeprowadza wywiad telefoniczny z respondentem, korzystając z oprogramowania komputerowego. Ankieter zadaje pytania, a odpowiedzi są wprowadzane bezpośrednio do systemu.

Istnieje kilka kluczowych zalet tego podejścia:

 • Osobisty kontakt: Ankieter może nawiązać kontakt z respondentem i dostosować styl rozmowy do jego potrzeb. Daje to możliwość uzyskania bardziej szczegółowych i rzetelnych odpowiedzi.
 • Wyższa jakość danych: W przypadku wątpliwości co do odpowiedzi, ankieter może dopytać o szczegóły lub wyjaśnić pytanie, co pozwala na uzyskanie dokładniejszych danych.
 • Kontrola próby: Ankieter ma pełną kontrolę nad próbą, gdyż decyduje, kto zostanie przepytywany, co pozwala na lepsze reprezentowanie populacji docelowej.

Jednak CATI ma też swoje wady:

 • Wysokie koszty: Ze względu na konieczność zatrudnienia ankieterów, koszty badań opartych na metodzie CATI są wyższe niż w przypadku CAWI.
 • Ograniczenia czasowe: Wywiady telefoniczne są czasochłonne, co może wpłynąć na liczbę respondentów, których uda się przepytać w określonym czasie, a sama długość wywiadu potrafi być problematyczna.

Przykładowe realizacje CATI:

 1. Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego
 2. Projekt dla Centrum Nauki i Techniki
 3. Badania ilościowe Tymbark

CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)

CAWI to metoda badawcza, w której respondenci samodzielnie wypełniają ankiety online, udzielając odpowiedzi na zadane pytania. Jest to podejście coraz bardziej popularne, z uwagi na rosnący dostęp do Internetu.

Główne zalety tego rozwiązania to:

 • Niższe koszty: CAWI eliminuje potrzebę zatrudnienia ankieterów, co pozwala na przeprowadzenie badań z mniejszymi nakładami finansowymi.
 • Szybkość realizacji: Respondenci mogą wypełniać ankietę o dowolnej porze, co pozwala na zbieranie danych w krótszym czasie.
 • Anonimowość: Respondenci mogą udzielać bardziej szczerych odpowiedzi, gdyż nie mają bezpośredniego kontaktu z ankieterem.

Wady metody CAWI obejmują:

 • Niska reprezentatywność próby: Ze względu na konieczność posiadania dostępu do Internetu, próby badawcze oparte na CAWI mogą być mniej reprezentatywne dla ogółu populacji, zwłaszcza w przypadku osób starszych czy mieszkańców obszarów o niższym poziomie technologicznym.
 • Brak kontroli nad respondentami: W przypadku CAWI istnieje ryzyko, że respondenci nie będą czytać pytań uważnie, mogą nie rozumieć ich treści lub będą udzielać nieprzemyślanych odpowiedzi.
 • Ograniczenia w zakresie pytań: Metoda CAWI jest mniej elastyczna niż CATI, gdyż nie pozwala na zadawanie pytań otwartych lub prowadzenie rozmowy w oparciu o odpowiedzi respondentów.

Przykładowe realizacje CAWI:

 1. Rolnictwo Wspierane Społecznie
 2. Badania dotyczące depresji
 3. Pomiar jakości życia klasy średniej

Podsumowanie

Wybór między metodami CATI i CAWI zależy od specyfiki badania, grupy docelowej oraz dostępnych środków finansowych. CATI jest lepszym rozwiązaniem, gdy zależy nam na wysokiej jakości danych, osobistym kontakcie z respondentami i lepszej kontroli nad próbą. Z kolei CAWI jest bardziej ekonomicznym i szybkim podejściem, szczególnie w przypadku badań na dużą skalę, jednak może prowadzić do uzyskania mniej reprezentatywnych wyników.

Ostatecznie, w praktyce często stosuje się połączenie obu metod, co pozwala na wykorzystanie ich zalet i minimalizowanie wad. Dlatego warto skonsultować się z ekspertem do spraw badań rynku i opinii publicznej, aby uzyskać rekomendacje dotyczące najlepszego podejścia dla swojego projektu.