Jakość życia klasy średniej

Marketingowe

pexels-gustavo-fring-3985062

Życie klasy średniej w Polsce jest bogatsze niż przed kilkoma dekadami. Rosnący poziom życia Polaków mogą zawdzięczać transformacji ustrojowej w latach 90. i wszelkim wyrównaniom strukturalnym gospodarki, które nastąpiły w kolejnych latach. Według rewelacji Mises Institute, wspierającej liberałową gospodarkę rynkową, dochody na gospodarstwo domowe w Polsce wzrosły prawie dwukrotnie od 2000 roku, co doprowadziło do wzrostu poziomu życia ludności. W tym samym czasie przeciętna pensja brutto w Polsce wzrosła z 2133 złotych miesięcznie w 2002 roku do ponad 3700 zł na koniec 2020. Ze względu na wzrost poziomu dobrobytu społeczeństwa Polacy stają się coraz bardziej obyci z zagranicznymi produktami i usługami.

 

Badanie CBRE z 2018 roku wykazało, że 89% Polaków przyznaje, że korzystają z produktów i usług globalnych marek, a połowa nawet wydaje więcej niż wcześniej na zagranicznych marek. Polacy są szczęśliwsi dzięki wzrostowi dochodów płynącym zarówno z pośrednich, jak i bezpośrednich źródeł: wzrostowi wynagrodzeń, emerytur, zasiłków oraz zasiłków rodzinnych. Badanie Europejskiego Centrum Monitorowania Jakości Życia (ECMQ) z 2018 r. wykazało, że 57% Polaków jest zadowolonych ze swojego poziomu życia i jest w stanie utrzymać wygodne standardy życia. Chociaż klasa średnia ma coraz więcej powodów do zadowolenia ze swojego poziomu życia, nadal istnieją wyzwania, z którymi musi ona się mierzyć.

 

Podsumowując, znaczny wzrost poziomu życia Polski od czasu transformacji ustrojowej doprowadził do znacznego poprawienia się sytuacji ludności klasy średniej w kraju. Mimo, że dziś nadal istnieją wyzwania, które wymagają podjęcia działań, zauważalna poprawa zorientowania na rynki zagraniczne, płacy minimalnej, a także poziomu życia Polaków, pokazuje, że ludność klasy średniej w Polsce odnotowała wzrost poziomu życia.