Mapa punktów zagrożonych

Społeczne

Komisja Europejska

Europa jest regionem świata, który wyróżnia się swoją wysoką jakością życia i dbałością o podstawowe potrzeby społeczeństwa. Niestety, wszędzie pojawiają się nowe problemy, które wymagają szybkiego działania. Jednym z nich jest patologia społeczna. Niektóre z tych patologii są bardzo powszechne i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym kontynencie. Na mapie Europy punkty zagrożone patologicznymi zjawiskami są bardzo widoczne. Szczególnie dotyczy to regionów będących w głębokim kryzysie ekonomicznym i społecznym, takich jak Grecja, Portugalia czy Hiszpania, które od lat są dotknięte wysokim stopniem bezrobocia i brakiem perspektyw na przyszłość. Według przeprowadzonych przez Komisję Europejską badań, stopa patologii społecznych jest wyjątkowo wysoka w następujących krajach: Grecja (26,7%), Portugalia (25,3%), Hiszpania (20,7%) i Włochy (17,6%). Jest to zarówno związane z konsekwencjami głębokiego kryzysu finansowego, jak i poważnym problemem bezdomności, który dotyczy blisko 3 milionów osób na całym kontynencie. Na szczęście w ostatnich latach w ramach walki z patologią społeczną koncentrowano się na zapobieganiu i zwalczaniu tych zjawisk. Odnoszą one sukces, jednak wciąż pozostaje wiele pracy do wykonania. W Polsce, jednym z krajów Unii Europejskiej, wskaźnik waha się w granicach 9,4%, co jest dość niskim poziomem w porównaniu do innych państw. Stopa patologii społecznej w Europie jest dramatycznym zjawiskiem i dlatego niezwykle ważne, aby zapobiegać tym złożonym problemom, wspierając wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia ludności. W ten sposób, możemy zachować europejską jakość życia, którą wszyscy tak dobrze znamy i kochamy.