Odchylenie od reprezentatywności w badaniach CAWI - czy warto wybrać tę metodę badawczą?

Marketingowe

Odchylenie od reprezentatywności

Badania rynku oparte na technologii CAWI są często wybierane przez badaczy ze względu na liczne zalety, takie jak niższe koszty, szybkość realizacji czy wygodę dla respondentów. Jednym z wyzwań, przed którymi stają badacze korzystający z tej metody, jest odchylenie od reprezentatywności. W niniejszym artykule, jako ekspert do spraw badania rynku, przedstawię zagadnienie odchylenia od reprezentatywności w badaniach CAWI oraz przekonam czytającego, dlaczego warto wybrać tę metodę badawczą.

Co to jest odchylenie od reprezentatywności?

Odchylenie od reprezentatywności to zjawisko, które występuje, gdy próba badawcza nie odzwierciedla dokładnie cech populacji, z której została pobrana. W badaniach CAWI, odchylenie od reprezentatywności może wynikać z różnych czynników, takich jak:

 • Nierównomierny dostęp do Internetu: niektóre grupy społeczne mają ograniczony dostęp do Internetu, co może prowadzić do ich niedoreprezentacji w badaniach CAWI.
 • Bariery technologiczne: osoby, które mają trudności z korzystaniem z technologii, mogą być mniej skłonne do udziału w badaniach CAWI, co wpływa na reprezentatywność próby.
 • Samoselekcja respondentów: badania CAWI są często dobrowolne, co sprawia, że uczestnicy badania mogą nie być losowo wybrani, co wpływa na reprezentatywność próby

Szczególnym przypadkiem są osoby starsze – badacz rynku chcąc zrealizować badanie CAWI na tej grupie respondentów powinien się do tego odpowiednio przygotować.

Dlaczego warto wybrać badania CAWI mimo odchylenia od reprezentatywności?

Mimo wyżej wymienionych wyzwań związanych z odchyleniem od reprezentatywności, badania CAWI mają wiele zalet, które przemawiają za ich wyborem:

 • Szybkość i niższe koszty: badania CAWI pozwalają na zebranie danych w krótkim czasie, co przekłada się na szybszą analizę wyników. Ponadto są one tańsze w porównaniu z innymi metodami, co pozwala zaoszczędzić na kosztach badania.
 • Elastyczność: badania CAWI można łączyć z innymi metodami badawczymi, takimi jak CATI (telefoniczne) czy PAPI (papierowe), co pozwala na dotarcie do szerokiej grupy respondentów i zwiększenie reprezentatywności próby.
 • Anonimowość: badania CAWI zapewniają anonimowość respondentów, co może zachęcić więcej osób do udziału w badaniu, co wpływa na reprezentatywność próby.
 • Oszczędność czasu dla respondentów: badania CAWI pozwalają uczestnikom na wypełnianie ankiety w dogodnym dla nich czasie, co zwiększa szanse na uzyskanie większej liczby odpowiedzi.
 • Łatwość analizy danych: zebrane dane w badaniach CAWI są zautomatyzowane, co pozwala na szybszą i dokładniejszą analizę wyników.

Jak zwiększyć reprezentatywność próby w badaniach CAWI?

Aby zminimalizować odchylenie od reprezentatywności w badaniach CAWI, warto zastosować następujące strategie:

 • Wykorzystanie próby kwotowej: dobór próby według kluczowych cech demograficznych, takich jak wiek, płeć czy wykształcenie, może pomóc w osiągnięciu lepszej reprezentatywności.
 • Współpraca z panelem internetowym: korzystanie z paneli internetowych, które są zbiorem osób z różnymi cechami demograficznymi, może pomóc w uzyskaniu bardziej reprezentatywnej próby.
 • Zachęty dla respondentów: oferowanie nagród czy rabatów za udział w badaniu może zachęcić więcej osób do wypełnienia ankiety, co przyczynia się do zwiększenia reprezentatywności próby.
 • Dostosowanie ankiety do potrzeb respondentów: uproszczenie ankiety i zapewnienie instrukcji czy wsparcia technicznego może zwiększyć udział osób mających trudności z korzystaniem z technologii.
 • Równoczesne stosowanie innych metod badawczych: łączenie CAWI z innymi metodami, takimi jak CATI czy PAPI, pozwala na dotarcie do szerokiej grupy respondentów i zwiększenie reprezentatywności próby.

Istotnym elementem każdych badań jest skrupulatne wyliczanie Odchylenia standardowego.

Podsumowanie

Mimo wyzwań związanych z odchyleniem od reprezentatywności w badaniach CAWI, warto wybrać tę metodę badawczą ze względu na jej liczne zalety, takie jak niższe koszty, szybkość realizacji czy anonimowość. Dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii, takich jak wykorzystanie próby kwotowej czy współpraca z panelem internetowym, można zminimalizować odchylenie od reprezentatywności i uzyskać wiarygodne wyniki badania. Badania CAWI, dzięki swojej elastyczności i łatwości analizy danych, są cennym narzędziem dla badaczy rynku, pozwalającym na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i społecznych.