Studia CATI w Polsce

Marketingowe

studio badania cati

W Polsce technika CATI jest coraz bardziej popularna, a liczba profesjonalnych studio CATI stale się powiększa. Według szacunkowych danych, w Polsce działa obecnie ok. 20 sal CATI, które specjalizują się tylko w realizowaniu szeregu rodzajów badań ankietowych, a jedna z nich należy do FieldStat. Zazwyczaj firmy korzystają z telefonicznych badań ankietowych, aby pozyskać informacje dotyczące poglądów ich klientów i konsumentów na temat określonego produktu lub usługi.

W ciągu ostatnich lat liczba przeprowadzanych badań CATI wzrosła z powodu szybkiego rozwoju e–commerce, co z kolei zmniejszyło koszty jego wykonania. Według danych GUS na 2020 rok, w Polsce realizowanych było ponad 3,2 miliona ankiet telefonicznych. Jest to dynamicznie rosnąca liczba w porównaniu do 2,2 miliona przeprowadzonych ankiet w 2019 roku. Większość z tych badań skoncentrowana jest wokół bliskiego związku między klientem a marką, a także wokół zapytań o zadowolenie z produktu lub usługi.

Wnioski z powyższego stwierdzają, że telefoniczne badania ankietowe pozwalają firmom nie tylko uzyskać bardzo cenne i konkretne dane na temat ich produktu lub usługi, ale także wspomóc ich współpracę z klientami. Widać wyraźny wzrost w liczbie przeprowadzanych badań CATI, a popularność tej techniki rośnie wraz ze wzrostem konkurencyjności rynkowej.