Trudne dotarcie do osób 75+ w badaniach CAWI - czy warto wybrać tę metodę badawczą?

Marketingowe

emeryci i renciści

Badania rynku oparte na technologii CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) zdobywają coraz większą popularność ze względu na ich liczne zalety, takie jak niższe koszty, szybkość realizacji czy wygodę dla respondentów. Jednak dotarcie do niektórych grup wiekowych, zwłaszcza osób 75+, może być wyzwaniem. W artykule tym jako ekspert do spraw badań rynku przedstawię trudności związane z badaniami CAWI w tej grupie wiekowej oraz przekonam czytającego do tego, dlaczego warto wybrać tę metodę badawczą.

Wyzwania związane z badaniami CAWI wśród osób 75+

Badania CAWI, jako badania przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, mają swoje ograniczenia w kontekście badania osób starszych. Oto kilka z nich:

 • Niższa penetracja Internetu: osoby w wieku 75+ są mniej aktywne w Internecie, co utrudnia dotarcie do nich poprzez metody oparte na technologii cyfrowej.
 • Bariery technologiczne: starsze osoby mogą mieć trudności z korzystaniem z technologii, co sprawia, że badanie CAWI może być dla nich mniej intuicyjne i wygodne.
 • Ograniczenia zdrowotne: w przypadku osób starszych, często borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak słabszy wzrok czy słuch, korzystanie z badania CAWI może być utrudnione.

Dlaczego warto wybrać badania CAWI mimo trudności z dotarciem do osób 75+?

Mimo wyżej wymienionych wyzwań, badania CAWI mają wiele zalet, które przemawiają za ich wyborem:

 • Elastyczność: badania CAWI można łączyć z innymi metodami badawczymi, takimi jak CATI (telefoniczne) czy PAPI (papierowe), co pozwala na dotarcie do szerokiej grupy respondentów, w tym osób 75+.
 • Szybkość i niższe koszty: badania CAWI pozwalają na zebranie danych w krótkim czasie, co przekłada się na szybszą analizę wyników. Ponadto są one tańsze w porównaniu z innymi metodami, co pozwala zaoszczędzić na kosztach badania.
 • Anonimowość: badania CAWI zapewniają anonimowość respondentów co może zachęcić osoby starsze do udziału w badaniu, gdyż mogą się one obawiać o ochronę swoich danych.
 • Adaptacja do potrzeb respondentów: badania CAWI można dostosować do potrzeb osób starszych, np. poprzez zastosowanie większej czcionki, kontrastowych kolorów czy prostego interfejsu, co ułatwi korzystanie z ankiety przez osoby 75+.
 • Możliwość wsparcia: rodzina, opiekunowie czy pracownicy domów opieki mogą wspierać osoby starsze w udziale w badaniu CAWI, pomagając im w obsłudze technologii i komunikacji z badaczami.
 • Uwzględnianie opinii osób 75+: badania CAWI pozwala na uwzględnienie opinii osób starszych, co jest szczególnie istotne w przypadku badań na tematy związane z opieką zdrowotną, usługami dla seniorów czy polityką społeczną.

Rekomendacje dla badaczy, którzy planują badania CAWI z udziałem osób 75+

Aby zwiększyć efektywność badania CAWI wśród osób 75+, warto zastosować następujące praktyki:

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi osoby starsze: współpraca z domami opieki, organizacjami senioralnymi czy placówkami oświatowymi może pomóc w dotarciu do osób 75+ i zachęcić je do udziału w badaniu.
 • Dostosowanie ankiety do potrzeb osób starszych: ułatwienie korzystania z ankiety poprzez zastosowanie prostego interfejsu, większego czcionki czy kontrastowych kolorów może zachęcić osoby 75+ do udziału w badaniu.
 • Zapewnienie wsparcia technicznego: badacze powinni być dostępni dla respondentów, którzy potrzebują pomocy w obsłudze technologii czy rozwiązaniu problemów technicznych.

Podsumowanie

Mimo trudności związanych z dotarciem do osób 75+ w badaniach CAWI, warto wybrać tę metodę badawczą ze względu na jej liczne zalety, takie jak elastyczność, niższe koszty czy anonimowość. Aby zwiększyć efektywność badania w tej grupie wiekowej, warto zastosować praktyki takie jak współpraca z instytucjami wspierającymi osoby starsze, dostosowanie ankiety do potrzeb osób 75+ czy zapewnienie wsparcia technicznego. Dzięki temu badania CAWI mogą stać się narzędziem pozwalającym na uwzględnienie opinii i potrzeb osób starszych, co ma kluczowe znaczenie dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych czy społecznych.