Wykluczenie cyfrowe wśród Polaków

Społeczne

AdobeStock_110411635_Preview 1

Wykluczenie cyfrowe jest problemem, który dotyka społeczeństwa na całym świecie, a Polska nie jest tu wyjątkiem. Na podstawie badań realizowanych za pomocą metod CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), można zrozumieć skalę tego problemu oraz podjąć skuteczne działania w celu jego rozwiązania.

Zrozumienie Wykluczenia Cyfrowego

Wykluczenie cyfrowe odnosi się do braku dostępu lub umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i internetu. Przyczyny są różnorodne, od braku infrastruktury technologicznej, przez bariery finansowe, po brak umiejętności cyfrowych.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2023 roku, 15% Polaków nie ma dostępu do internetu w swoim domu. Z tego procenta, 60% wskazuje na brak umiejętności korzystania z technologii jako główną przyczynę. Te statystyki pokazują, że wykluczenie cyfrowe nie jest tylko kwestią dostępu do technologii, ale także zdolności do jej wykorzystania.

Zalety Metod Badawczych: CATI i CAWI

Metody CATI i CAWI są kluczowe dla zrozumienia skali i przyczyn wykluczenia cyfrowego.

CATI, jako technika przeprowadzania wywiadów telefonicznych, pozwala na dotarcie do osób, które nie mają dostępu do internetu, co jest szczególnie ważne w badaniach na temat wykluczenia cyfrowego.

Z drugiej strony, CAWI umożliwia przeprowadzanie badań online, co pozwala na szybkie i efektywne zbieranie danych od dużego grona respondentów.

Wykorzystanie CATI i CAWI w Badaniu Wykluczenia Cyfrowego

Dzięki CATI, można dotrzeć do osób, które są najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe, a więc tych, które nie mają dostępu do internetu. Wywiady telefoniczne umożliwiają zrozumienie ich doświadczeń i barier, z jakimi się spotykają.

Natomiast CAWI jest skuteczne w badaniu osób, które mają dostęp do internetu.