Badania dla SGH Warszawa

W lutym 2024 roku zrealizowaliśmy kompleksowe badanie na zlecenie SGH Warszawa. Projekt badawczy obejmował przeprowadzenie 200 wywiadów CATI z przedstawicielami zarządzającymi firmami oraz 200 wywiadów z zarządzającymi logistyką i łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach należących do PKD C. Badanie miało na celu zidentyfikowanie kluczowych wyzwań oraz trendów w zarządzaniu i logistyce w sektorze przemysłowym.

Proces realizacji badania obejmował kilka etapów: przygotowanie scenariusza wywiadu, szkolenie ankieterów, przeprowadzenie wywiadów oraz analizę zebranych danych. W pierwszej fazie opracowaliśmy szczegółowy scenariusz wywiadu, uwzględniając specyfikę branży oraz potrzeby klienta. Następnie przeszkoliliśmy zespół ankieterów, aby zapewnić wysoką jakość zbieranych informacji. W trakcie przeprowadzania wywiadów, zwracaliśmy szczególną uwagę na precyzyjne zadawanie pytań oraz na dokładność udzielanych odpowiedzi. Ostateczna analiza danych pozwoliła na wyciągnięcie wartościowych wniosków, które zostały zaprezentowane klientowi w formie raportu.

Akedamia Górniczo Hutnicza

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

Realizacja tego projektu napotkała na kilka istotnych wyzwań. Po pierwsze, konieczne było zapewnienie odpowiedniej liczby respondentów, co w przypadku menedżerów wysokiego szczebla i zarządzających logistyką wymagało szczególnej uwagi i staranności w procesie rekrutacji. Po drugie, scenariusz wywiadu musiał być skonstruowany w taki sposób, aby był zrozumiały i jednocześnie dostarczał głębokich i wartościowych informacji.

Dodatkowo, zapewnienie wysokiej jakości i rzetelności danych wymagało precyzyjnego monitorowania i kontrolowania procesu przeprowadzania wywiadów. Wymagało to zaangażowania doświadczonych ankieterów oraz zastosowania zaawansowanych narzędzi do analizy danych. Na każdym etapie projektu kluczowe było także utrzymanie stałej komunikacji z klientem, aby mieć pewność, że badanie spełnia jego oczekiwania i potrzeby.

payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq