BEKO

Z radością informujemy, że mieliśmy przyjemność być współautorami badania ilościowego przeprowadzonego za pomocą techniki CAWI na próbce niemal 10 000 respondentów. Chcielibyśmy podziękować firmie Beko za możliwość udziału w tym projekcie. Badanie skupiało się na analizie zachowań konsumentów w kontekście wyboru sprzętu AGD, z naciskiem na zrozumienie, jak klienci Beko postrzegają markę i jej produkty.

BEKO

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

  1. Rozmiar próby: Zarządzanie badaniem ilościowym na tak dużej próbce respondentów było nie lada wyzwaniem. Było to wymagające zarówno pod względem logistycznym, jak i technologicznym. Musieliśmy zapewnić, że nasze narzędzia i zasoby są w stanie skutecznie zbierać i przetwarzać dane od tak dużej liczby osób.
  2. Różnorodność respondentów: Ze względu na różnorodność grupy docelowej marki Beko, konieczne było uwzględnienie odpowiedniej reprezentacji różnych grup demograficznych i geograficznych. To z kolei wymagało starannej segmentacji i stratyfikacji próby badawczej.
  3. Głębokość analizy: Klient oczekiwał szczegółowych informacji, które pomogłyby zrozumieć potrzeby, preferencje i zachowania konsumentów na rynku AGD. Oznaczało to nie tylko zbieranie ogromnej ilości danych, ale także ich skomplikowaną analizę i interpretację.
  4. Termin realizacji: Ze względu na dynamiczny charakter rynku AGD i szybko zmieniające się trendy konsumenckie, projekt musiał być zrealizowany w krótkim czasie. To wymagało sprawnego zarządzania projektem i koordynacji działań między różnymi zespołami.
payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq