ISO27001

Mapa Polski
członkowie zespołu składający razem ręce

ISO27001 jest międzynarodowym standardem, który opisuje zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Certyfikat ISO27001 jest potwierdzeniem, że organizacja przestrzega standardów bezpieczeństwa informacji. Składa się z wytycznych dotyczących ochrony danych, które mają pomóc w ochronie przed wyciekiem informacji, wyłudzeniem danych i naruszeniem integralności.

Certyfikat ISO27001 to potwierdzenie, że organizacja wdrożyła odpowiednie procedury i narzędzia, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie informacjami.

Kontakt

ISO27001 w firmie Fieldstat

Fieldstat otrzymał certyfikat bezpieczeństwa przetwarzania danych ISO27001.

Certyfikat ISO27001 jest przyznawany dostawcom usług, którzy przestrzegają narzuconych przez ISO wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i uznanych certyfikatów na świecie. Certyfikat ISO27001 jest przyznawany po przeprowadzeniu szczegółowej oceny zarządzania i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nasza firma zdobyła certyfikat po udowodnieniu, że nasze systemy informatyczne są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Wykorzystaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić swoim klientom pełną ochronę danych.

Klienci Fieldstat mają teraz pewność, że ich dane są bezpieczne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Procedura zdobycia certyfikatu

Zdobycie certyfikatu ISO27001 było długim i skomplikowanym procesem. Na samym początku musieliśmy przygotować i zaakceptować politykę bezpieczeństwa informacji oraz określić wszystkie procedury i procesy dotyczące bezpieczeństwa informacji. Następnie, aby uzyskać certyfikat, konieczne było przejście szczegółowej kontroli audytora, który sprawdził, czy firma faktycznie stosuje zalecane procedury i techniki zapewniające bezpieczeństwo informacji. Kontrola obejmowała wszystkie procesy, procedury i systemy informatyczne firmy.

Audytor sprawdził również, czy wszystkie systemy bezpieczeństwa zostały zainstalowane i są prawidłowo konfigurowane, a ponadto przeprowadził testy penetracyjne w celu wykrycia słabych punktów w systemie. Po przeprowadzeniu kontroli audytor przygotował raport zawierający szczegółowe wnioski dotyczące wszystkich systemów i procesów bezpieczeństwa informacji. Zalecenia zawarte w raporcie były wykorzystywane przez firmę do poprawy systemu bezpieczeństwa.

Dlatego nasze bestsellerowe badania metodami CAWI, CATI czy FGI są wysoko ocenione przez klientów.

Gwarancja

Bezpieczeństwa przetwarzania danych wrażliwych.

Kompetencje

Potwierdzające poważne podejście do ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Bądź pewny iż Twój projekt jest w dobrych rękach.

Fieldstat

Metoda ankiet telefonicznych jest skutecznym i efektywnym sposobem na uzyskanie informacji od respondentów. Dzięki temu, że ankiety są przeprowadzane przez wykwalifikowanych ankieterów, można uzyskać wysokiej jakości informacje. Metoda CATI jest szybka i skuteczna w porównaniu do innych metod ankietowania.

Fieldstat team

Blog

Biometria dokumentów

Biometria dokumentów jest nowym i obiecującym rodzajem technologii, która pozwala uwierzytelniać dokumenty i tożsamości jednostek.

Panel Badawczy NPB

Czym jest? jaka jest jego funkcjonalność?

Big Data w badaniach rynku - rewolucja w poznawaniu konsumentów

Big Data to termin, który opisuje ogromne zbiory danych, które są za duże, aby mógł je zanalizować ludzki umysł.