Co to CATI?

CATI to skrót od terminu Computer Assisted Telephone Interviewing, czyli forma ankiety, którą respondent wypełnia online, korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego, a cały proces odbywa się za pomocą specjalnego oprogramowania.

Metoda ta jest stosowana w badaniach rynku i opinii, ponieważ pozwala na łatwe i szybkie zbieranie danych od dużej liczby respondentów, co umożliwia uzyskanie reprezentatywnego obrazu opinii społeczeństwa lub rynku.

Wyślij zapytanie ofertowe

Czym jest CATI i jak działa ta metoda badania rynku?

Badania CATI to metoda badania rynku i opinii publicznej, która polega na przeprowadzaniu ankiet telefonicznych z wykorzystaniem komputerowego wsparcia. Jest to popularna technika stosowana w marketingu, badaniach społecznych oraz analizach rynkowych. Działa na zasadzie zestawienia rozmowy telefonicznej z ankieterem i respondentem oraz systemu komputerowego, który wspomaga proces gromadzenia i analizowania danych.

Funkcjonowanie metody CATI opiera się na kilku kluczowych elementach:

 • Skrypt ankiety: Skrypt ankiety to zestaw pytań przygotowanych wcześniej przez badacza, które ankieter zadaje respondentom. Skrypt może zawierać pytania zamknięte, otwarte oraz kombinacje obu typów.
 • System CATI: To specjalistyczne oprogramowanie, które wspomaga proces przeprowadzania ankiet telefonicznych. System ten pozwala na automatyzację wybierania numerów, zarządzanie próbą, monitorowanie postępów ankieterów, a także na zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych z ankiet.
 • Ankieterzy: Ankieterzy to osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rozmów telefonicznych z respondentami. Muszą być dobrze przeszkoleni, aby zadawać pytania zgodnie ze skryptem ankiety i adekwatnie reagować na odpowiedzi respondentów.
 • Próbka badawcza: Próbka badawcza to grupa osób, które mają zostać przepytane w ramach badania. Dobrej jakości próbka powinna być reprezentatywna dla populacji, którą badacz chce zbadać. Wybór próbki może być losowy lub celowy, w zależności od celów badania.
 • Analiza danych: Po zebraniu danych, ankieterzy przesyłają je do systemu CATI. Następnie, badacz analizuje dane, korzystając z różnych technik statystycznych, aby otrzymać wyniki i wnioski.

Metoda CATI oferuje wiele zalet, takich jak:

 • Szybkość: Dzięki wsparciu technologicznemu, badania CATI pozwalają na szybkie zbieranie danych z dużej liczby respondentów.
 • Kontrola jakości: Oprogramowanie CATI umożliwia monitorowanie pracy ankieterów i rejestrowanie rozmów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości danych.
 • Elastyczność: Skrypty ankiet można łatwo modyfikować w odpowiedzi na wyniki uzyskane w trakcie badania, co pozwala na dostosowanie badania do bieżących potrzeb.

Mimo licznych zalet, metoda CATI ma również swoje ograniczenia, takie jak niższa stopa odpowiedzi w porównaniu do ankiet osobistych czy problem zebrania próby reprezentatywnej w przypadku trudno dostępnych grup społecznych lub gospodarstw domowych bez telefonów stacjonarnych. Warto również pamiętać, że istnieje ryzyko wprowadzenia błędów podczas przeprowadzania wywiadu telefonicznego, takich jak wpływ ankietera na odpowiedzi respondentów czy niezrozumienie pytań przez respondentów.

Aby zaradzić tym ograniczeniom, badacze mogą:

 • Mieszać metody badawcze: Łącząc metodę CATI z innymi technikami badawczymi, takimi jak CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) czy face-to-face (wywiady bezpośrednie), można zwiększyć reprezentatywność próby oraz zniwelować ryzyko błędów.
 • Zapewnić odpowiednie szkolenie ankieterom: Szkolenie ankieterów z technik komunikacji, zadawania pytań i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy telefonicznej może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka błędów i polepszenia jakości danych.
 • Weryfikacja danych: Dla zapewnienia jakości danych, należy przeprowadzić weryfikację danych, np. przez ponowne przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z wybranymi respondentami.
 • Monitorowanie ankieterów: Korzystanie z funkcji monitorowania rozmów telefonicznych w systemie CATI pozwala na kontrolę jakości wywiadów oraz identyfikację i korygowanie ewentualnych problemów – Rola Supervisorów w projekcie CATI.

W przypadku odpowiedniego zastosowania, metoda CATI może dostarczyć wartościowych informacji na temat rynku, produktów, usług czy opinii publicznej. Dlatego, mimo swoich ograniczeń, CATI pozostaje istotnym narzędziem w badaniach rynkowych i społecznych.

Sprawdź porównanie metod badań i przekonaj się, dlaczego badanie CATI jest najlepszym wyborem.

Korzyści wynikające z wykorzystania ankiety CATI w badaniach rynkowych

Łatwość zbierania danych

Ankieta CATI umożliwia łatwe i szybkie zbieranie danych, ponieważ badacz może przeprowadzać wywiad przez telefon z respondentem, a odpowiedzi są automatycznie zapisywane w systemie komputerowym. Komfort respondentów w badaniach CATI

Szybkość zbierania danych

Dzięki ankiecie CATI można zbierać dane znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych badań terenowych. Badacz może przeprowadzać wywiad przez telefon z wieloma respondentami jednocześnie, co pozwala na zbieranie większej liczby danych w krótszym czasie.

Wysoka jakość danych

Ankieta CATI pozwala na łatwe weryfikowanie poprawności udzielonych odpowiedzi, co zwiększa jakość danych. System automatycznie sprawdza spójność odpowiedzi, co zmniejsza ryzyko błędów i nieścisłości.

Elastyczność

Ankieta CATI pozwala na szybką modyfikację pytań lub sposobu zadawania pytań, dzięki czemu badacz może dostosować badanie do bieżących potrzeb i zmian na rynku.

Kosztoszczędność

Ankieta CATI pozwala na znaczne obniżenie kosztów badania w porównaniu z tradycyjnymi badaniami terenowymi. Nie ma potrzeby wynajmowania pomieszczeń, drukowania ankiet, a czas i koszty podróży są zdecydowanie mniejsze.

Możliwość monitorowania postępów

Ankieta CATI pozwala na bieżąco monitorować postępy badania i dostosowywać strategię badawczą do wyników, dzięki czemu można osiągnąć lepsze rezultaty i szybko reagować na ewentualne problemy.

Bezpośredni kontakt z respondenta

Ankieta CATI pozwala na bezpośredni kontakt badacza z respondentem, co umożliwia wyjaśnienie pytań, poprawę zrozumienia zadanych pytań oraz otrzymanie dokładniejszych odpowiedzi.

Zainteresowaliśmy Cię?

Sprawdź nasza ofertę dotyczącą realizacji badań CATI

grupy fokusowe