Badania Energetyki

Mapa Polski
Badania Energetyki

Od wielu lat obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na energię na świecie. W 2020 roku moc zainstalowana w systemach energetycznych osiągnęła poziom 24,2 mld MWh. W 2021 roku dane te wzrosną do 25 mld MWh. Według danych IEO 2021, w 2020 roku światowa produkcja energii elektrycznej wyniosła ponad 28,2 mld MWh, a minimalny wskaźnik wyniósł 0,8 mld MWh. Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji badań w sektorze energetyki.

Wyślij zapytanie ofertowe

Rynek energetyczny

Analizując rynek energetyczny, zauważyć można, że w 2020 roku wskaźnik zużycia energii wyniósł 2,3 mld MWh. W 2021 roku wskaźnik ten wzrośnie do 2,5 mld MWh. Wskaźnik zużycia energii jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ mówi nam, ile energii wytwarzane jest w naszym społeczeństwie. Według danych IEA, w 2020 roku światowa produkcja energii elektrycznej wyniosła ponad 28,2 mld MWh, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do danych roku 2019. W 2020 roku zużycie energii wyniosło 2,3 mld MWh, co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu do danych z roku 2019. W 2021 roku oczekuje się, że produkcja energii będzie dalej rosnąć, a zużycie energii zwiększy się o 2,5 mld MWh. Według danych IEA, w 2020 roku wskaźnik mocy zainstalowanej w systemach energetycznych wyniósł 24,2 mld MWh. W 2021 roku wskaźnik ten wzrośnie do 25 mld MWh. Wskaźnik mocy zainstalowanej jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ informuje nas, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na energię w naszym społeczeństwie. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że rynek energetyczny wzrasta w szybkim tempie. Z roku na rok obserwujemy wzrost zarówno produkcji, jak i zużycia energii. W 2021 roku oczekuje się, że produkcja energii będzie dalej rosnąć, a zużycie energii zwiększy się o 2,5 mld MWh. Wskaźnik mocy zainstalowanej w systemach energetycznych również będzie dalej rosnąć, a w 2021 roku sięgnie 25 mld MWh.

Badania energetyczny

Elektrownie w Polsce

Na terenie Polski działa wiele elektrowni węglowych, w których wykorzystuje się węgiel do wytwarzania energii elektrycznej. Inne źródła energii, które są wykorzystywane w Polsce to energia jądrowa, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, biogaz i biopaliwa. Elektrownie jądrowe znajdują się w Żarnowcu i w Choczni. Elektrownie słoneczne są obecnie budowane w całej Polsce. Elektrownie wiatrowe są wykorzystywane głównie w północnej i wschodniej części kraju. Elektrownie wodne są obecne głównie w środkowej części Polski.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
Przesłanie RFQ
Wysłanie zapytania ofertowego na jedną z naszych skrzynek e-mail
arrow
2
Rozmowa
15-minutowa rozmowa dotycząca Twojego projektu
arrow
3
Dobór metody
Wybór odpowiedniej metody badawczej, która najbardziej pasuje do Twojego projektu
zielona energia

ZIelona energia

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Energii w 2018 roku Polska zajmowała szóste miejsce w Europie pod względem wykorzystania energii odnawialnej. Udział energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej w Polsce wzrósł z 8,1% w 2015 roku do 8,5% w 2019 roku. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce wzrósł z 11,2% w 2015 roku do 14,9% w 2019 roku. Głównym źródłem energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce są elektrownie wiatrowe, które w 2019 roku stanowiły ponad 70% wszystkich źródeł energii odnawialnej. W 2020 roku Polska ustanowiła nowy cel – do 2030 roku udział energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej ma wzrosnąć do 15%.

Dlaczego warto prowadzić badania rynku sektora energetycznego?

Przeprowadzanie badań rynku branży energetycznej jest ważne, ponieważ branża ta ma wpływ na życie ludzi na całym świecie. Jest to ważne dla ekonomii, ponieważ branża energetyczna generuje wiele wpływów, tworzy miejsca pracy i wspiera rozwój gospodarczy. Według Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) branża energetyczna generuje obecnie ok. 10% całkowitego produktu krajowego brutto (PKB) na całym świecie. Ponadto, według badań przeprowadzonych przez firmę badawczą MarketsandMarkets, rynek globalnych usług energetycznych wzrósł z około 5,2 biliona dolarów w 2017 roku do 8,1 biliona dolarów w 2021 roku. To wzrost o ponad 55%. Badania rynku branży energetycznej mogą pomóc zidentyfikować potrzeby konsumentów i określić najlepsze strategie marketingowe, które pomogą przedsiębiorstwom wykorzystać te potrzeby do maksymalizacji wyników. Mogą również pomóc firmom w uzyskaniu konkurencyjnej przewagi nad innymi przedsiębiorstwami w branży. Badania rynku branży energetycznej mogą również pomóc w zrozumieniu bliżej wpływu rynku na środowisko. Na przykład, badania dotyczące wpływu energii odnawialnej mogą pomóc określić, jaki wpływ mają wybrane technologie na środowisko i jakich zmian można spodziewać się w przyszłości. Wreszcie, badania rynku branży energetycznej mogą pomóc firmom określić, jakie są najlepsze strategie sprzedaży i marketingowe dla produktów energetycznych. Służą one również do identyfikacji największych konkurentów i określenia, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wyprzedzić konkurencję. Badanie rynku branży energetycznej jest ważne, ponieważ umożliwia firmom zrozumienie rynku, który kształtuje ich produkty i usługi. Te badania pomagają przedsiębiorstwom w określeniu najlepszych strategii marketingowych, sprzedażowych i środowiskowych, aby zmaksymalizować zyski, zwiększyć konkurencyjność i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Badania rynku energetyki metodą CATI oraz CAWI

Badania rynku energetycznego stanowią ważny element procesu zarządzania i pozwalają poznać opinie klientów. Wśród metod badań rynku energetycznego wyróżnia się dwa główne typy – CATI i CAWI. CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) to metoda badań rynku energetycznego, w której ankieterzy wykonują ankiety telefonicznie. Badania CATI są szybkie i niedrogie, a zebrane dane są bezpośrednio dostępne. Statystyki dotyczące tej metody wskazują, że jest ona skuteczna i pozwala dotrzeć do szerokiego spektrum odbiorców. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) to metoda polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przez Internet. Badania CAWI są bardzo skuteczne i pozwalają dotrzeć do szerszego grona respondentów. Ponadto metoda ta jest tańsza i szybsza niż tradycyjne metody badań. Statystyki dotyczące CAWI wskazują, że w porównaniu do CATI jest ona bardziej skuteczna i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Reasumując, CATI i CAWI to skuteczne i niedrogie metody badań rynku energetycznego. Statystyki dotyczące tych metod wskazują, że są one skuteczne i pozwalają dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

pexels-pok-rie-157827