Badania FMCG

Mapa Polski

Czym są badania FMCG?

Badania rynku FMCG to proces który pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów  w odniesieniu do dóbr szybko zbywalnych. FMCG (z angielskiego Fast Moving Consumer Goods) to nazwa, którą określa się dobra kupowane  w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Zaliczamy do nich głównie żywność, napoje, kosmetyki, środki czystości, alkohol i wyroby tytoniowe, środki czystości, leki i suplementy diety sprzedawane bez recepty.

pexels-pixabay-264636 (1)

Zastosowanie badań FMCG

Badania rynku FMCG niewątpliwie ułatwiają wejście na rynek nowym firmom. Dział sprzedaży lub obsługi klienta powinien być skłonny przeprowadzić lub zlecić takie badanie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest poznanie szczegółowej opinii klientów na dany temat. Ważna jest nie tylko opinia o wyglądzie produktu, ale także koszty, jakie mogą ponieść klienci. Jeśli firma już  wprowadziła na rynek swój produkt, można wykorzystać badania rynku, aby dowiedzieć się, co  do tej pory sprawdziło się w jej ofercie, a co należy zmienić. Dostarczają również informacji o produktach, które jeszcze nie trafiły na rynek i w które warto  zainwestować oraz jak powinna przebiegać prawidłowa produkcja i dystrybucja. W przypadku rynku FMCG firmy oferujące produkty z wyżej wymienionego sektora biznesowego muszą stale dostosowywać swoją listę produktów do preferencji klientów. Aby to zrobić, firmy muszą korzystać z odpowiednich narzędzi. Są to bieżące badania rynku. Zazwyczaj te projekty badawcze wykorzystują metody i techniki jakościowe. Zwłaszcza jeśli chcemy wiedzieć jak najwięcej o kliencie i produkcie. Należą do nich takie metody jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione), FGI (fokusowe wywiady grupowe), Mystery shopping/shopper. Są drogie i dość długie, ale dają cenne rezultaty. Warto jednak również zastosować metodę badań ilościowych, aby wyniki były przełożone na  wszystkich obecnych i potencjalnych klientów. Tutaj możesz wybierać pomiędzy CAPI (tradycyjne ankiety komputerowe), CATI (ankiety telefoniczne) i CAWI (ankiety online). Wyniki projektu badawczego sektora FMCG wykorzystywane są do formułowania, monitorowania i realizacji strategii działania firmy. Dzięki ankiecie możliwe jest również tworzenie i sprawdzanie skuteczności narzędzi marketingowych wykorzystywanych do przeprowadzenia badania. Informacje muszą być w pełni wiarygodne, aby menedżerowie firmy nie byli wprowadzani w błąd przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Agencja badawcza Fieldstat posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu w/w rodzaju badań, a wykwalifikowany zespół chętnie podejmuje nowe wyzwania.

analiza badan cati

Fieldstat International oferuje szeroką gamę realizacji projektów badawczych w zakresie FMCG technikami jakościowymi oraz ilościowymi a nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą Ci podjąć lepsze decyzje biznesowe w oparciu o twarde dane z pozyskanych danych empirycznych podczas realizacji badań. Zapewniamy wnikliwy wgląd w informacje na temat rynku, konkurencji, trendów oraz przyszłych możliwości. Skorzystaj z naszej oferty jeśli zależy Ci na pozyskaniu rzetelnej wiedzy oraz na wzmocnieniu pozycji Twojej marki.

Badania rynku FMCG w Polsce

Badania rynku FMCG w Polsce są często przeprowadzane, aby lepiej zrozumieć preferencje konsumentów, trendy sprzedaży produktów FMCG oraz wpływ marki na wybory konsumentów. Badania rynku FMCG w Polsce są obecnie jednym z najbardziej znaczących obszarów badań rynku. Polskie firmy FMCG mają ogromny potencjał biznesowy, dlatego też przedsiębiorstwa FMCG w Polsce inwestują znaczące środki w badania rynku. Badania rynku FMCG w Polsce mają na celu lepsze zrozumienie preferencji konsumentów, a także poznanie, jakie marki są najpopularniejsze na polskim rynku. Badania te obejmują również analizę kanałów dystrybucji produktów FMCG, a także badanie rynku produktów FMCG. Dzięki badaniom rynku FMCG w Polsce firmy mogą lepiej zrozumieć oczekiwania konsumentów, a także jak najlepiej dopasować swoje produkty do ich preferencji. Badania rynku FMCG w Polsce są zaawansowane i złożone. Wyniki badań mogą pomóc firmom FMCG w lepszym zrozumieniu polskiego rynku FMCG i pozwolić im na lepsze dostosowanie swoich produktów do potrzeb konsumentów. Badania rynku FMCG w Polsce mogą również pomóc firmom w lepszym zrozumieniu potencjału polskiego rynku FMCG, co pozwoli im na lepsze wykorzystanie tego potencjału.

1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Skorzystaj z naszych usług

Wieloletnie doświadczenie badawcze oraz setki zrealizowanych projektów pozwalających prżeprowadzić naszych klientów przez proces badawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb w danej branży

pexels-fauxels-3184360