Studio CATI

Mapa Polski
studio CATI w Bełchatowie

Studio CATI to wielostanowiskowa sala do realizacji ankiet telefonicznych które są wyposażone w najnowocześniejszą technologię. Technologia ta pozwala na prowadzenie wywiadów telefonicznych z respondentami w czasie rzeczywistym. Studio CATI jest też wyposażone w szereg narzędzi, które pomagają w zbieraniu i analizowaniu danych. Umożliwia to badaczom wyciąganie wiarygodnych wniosków na podstawie zebranych danych. Studio CATI jest szybkie, bezpieczne i skuteczne w prowadzeniu badań rynku.

Zamów badanie

Zastosowanie studia CATI

Studia CATI są szeroko stosowane w różnych typach badań rynkowych, w tym w badaniach opinii publicznej, badaniach zaangażowania konsumentów, badaniach zadowolenia z produktu i usług, badaniach użyteczności i badaniach preferencji. Technologia CATI jest szczególnie użyteczna w przypadku badań, które wymagają komunikacji bezpośredniej z respondentami. Studia CATI składają się z automatycznego, komputera sterowanego systemu wywiadów telefonicznych. System umożliwia wywiady poprzez automatyczne wywoływanie respondentów oraz automatycznie generowanie i rejestrowanie odpowiedzi. Dzięki temu systemowi proces wywiadu jest w pełni zautomatyzowany i zapewnia wiarygodne wyniki, które można szybko i łatwo przetwarzać i interpretować. Studia CATI są bardzo wygodne w użyciu, a zalety technologii są szerokie. Wykorzystanie studiów CATI pozwala na szybkie i precyzyjne uzyskiwanie danych niezbędnych do prawidłowego zidentyfikowania preferencji konsumentów i do określenia ich potrzeb i oczekiwań. Przeprowadzenie badań rynku z wykorzystaniem tej technologii pozwala na oszczędność czasu i środków, co z kolei zapewnia firmom wyższą efektywność.

Własne studio CATI

Posiadamy własne, 20 stanowiskowe studio CATI, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt marki Jabra, który izoluje szumy i pozwala wyraźnie słyszeć rozmówcę. Dzięki temu, nasze ankiety są prowadzone z najwyższą jakością. Do dyspozycji mamy również profesjonalnych supervisorów, którzy czuwają nad wysoką jakością naszych działań. Studio CATI znajduje się w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 17. Powstało w 2013 roku i od tego czasu z sukcesem współpracuje z wieloma firmami, które korzystają z naszych usług. Stworzyliśmy również system wsparcia, który jest dostępny dla naszych klientów. Zespół techniczny jest gotowy do pomocy w kwestii zadawania pytań oraz zapewnienia wszystkiego, co jest potrzebne do poprawnego przeprowadzenia badania. W naszym studio są zatrudnieni wykwalifikowani ankieterzy, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie wywiadów. Wszyscy pracownicy są wykwalifikowani i szkoleni, aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług. Nasza agencja Fieldstat ma wyjątkowo wysokie standardy jakości i wytrwałość, która pozwala nam dostarczać naszym klientom produkty o najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze gotowi do pracy, aby zapewnić najlepsze wyniki naszym klientom.

dwóch mężczyzn dochodzi do porozumienia i podaje sobie ręce podczas przeprowadzania indywidualnego wywiadu pogłębionego - idi

Jeśli szukasz profesjonalnego studia CATI do wykonania badań rynku, to jesteś w dobrym miejscu. Zespół Fieldstat składa się z doświadczonych specjalistów, którzy dokładnie wykonują swoją pracę, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Firma zapewnia szybki czas realizacji i wsparcie techniczne. Ponadto, oferują one różne rodzaje badań CATI, takie jak ankiety telefoniczne, wywiady telefoniczne, badania online i wiele innych. Jeśli szukasz profesjonalnych usług badawczych, warto skorzystać z oferty Fieldstat.

Proces realizacji badania w studio CATI

Proces realizacji badania w studio CATI może się składać z kilku etapów. Proces ten zaczyna się od przygotowania i opracowania scenariusza badania, w którym określa się cel badania, strukturę i zakres pytań oraz techniki wywiadu. Następnie tworzona jest lista respondentów, którzy będą kontaktowani, a także narzędzia do rekrutacji oraz identyfikacji respondentów. Kolejnym krokiem jest wdrożenie badania, w którym wykorzystywane są systemy informatyczne do zarządzania informacjami. Systemy te służą do wyznaczania harmonogramów, monitorowania postępów i wykonywania skryptów badawczych. Następnie rozpoczyna się faza gromadzenia danych, w której specjaliści z zakresu badań rynku angażują się w proces wywiadów z zakwalifikowanymi respondentami. Podczas wywiadu specjaliści zadają pytania określone w scenariuszu badania, a odpowiedzi zostają zarejestrowane w systemie informatycznym. Faza analizy to ostatni etap realizacji badania. W tej fazie, analitycy danych opracowują zebrane w wywiadach dane i interpretują wyniki badania. Analiza danych może obejmować analizę ilościową, jak również analizę jakościową, w której zwraca się uwagę na zachowania i preferencje respondentów. Po zakończeniu analizy, raport końcowy zawiera podsumowanie wyników badania, wnioski i rekomendacje. Ostateczny raport jest następnie przekazywany zleceniodawcy w celu wykorzystania wyników badania w dalszych procesach biznesowych. Realizacja badania w studio CATI jest czasochłonna i wymaga wielu kroków, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Proces ten obejmuje przygotowanie scenariusza badania, gromadzenie danych, analizę danych i opracowanie raportu końcowego. W przypadku dobrze zrealizowanego badania wyniki mogą wykazać wszechstronny wpływ na wyniki biznesowe firmy.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Studio CATI jest odpowiednie dla każdego rodzaju badania?

Nie, Studio CATI najlepiej sprawdza się w badaniach ankietowych, takich jak wywiady grupowe i wywiady indywidualne.

Jakie są zalety badań w studio CATI?

Studio CATI oferuje szybkie i skuteczne gromadzenie danych, a także możliwość monitorowania ankietowanych w czasie rzeczywistym i wykrywania niezgodności.

Jakie są wady badań w studio CATI?

Główną wadą Studio CATI jest to, że wymaga ono zaangażowania zarówno ankietowanego, jak i ankietera w celu efektywnego wykonania badania.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

Cztery kobiety reprezentujące firmę Fieldstat na międzynarodowych targach badawczych w Niemczech