Badania IDI

Mapa Polski
dwie osoby przeprowadzają badanie IDI

Badania IDI to technika jakościowa, w której używa się wywiadów indywidualnych w celu zbierania informacji i opinii od respondentów. Wywiady są prowadzone przez moderatora i pozwalają uzyskać głębszą wiedzę na temat postrzegania i doświadczeń konsumentów w stosunku do danego produktu lub usługi.Celem tych wywiadów jest uzyskanie informacji na temat postaw, zachowań, opinii, preferencji, wyobrażeń i motywów konsumentów wobec produktów i usług. Wywiady mogą być prowadzone w formie grupowej lub indywidualnej, przy użyciu tradycyjnych lub nowoczesnych technik.

Zamów badanie

Zastosowanie badań IDI

Individual in-depth interview (IDI) to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych, głębokich wywiadów z badanymi osobami. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod badawczych w marketingu i socjologii. Zastosowanie IDI polega na poznaniu indywidualnych opinii, postaw, doświadczeń i potrzeb badanych osób. Dzięki temu, że wywiad jest prowadzony indywidualnie, badacz może zadać szczegółowe pytania, które pozwolą na zdobycie bardzo szczegółowych informacji na temat badanego zagadnienia. IDI jest często stosowane w badaniach jakościowych, które mają na celu poznanie subiektywnych opinii i doświadczeń badanych osób. IDI jest często stosowane w badaniach marketingowych do poznania opinii konsumentów na temat danego produktu lub usługi, ich potrzeb, preferencji oraz doświadczeń związanych z jego użytkowaniem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku nowych produktów lub usług, które jeszcze nie są dobrze znane na rynku.

Etapy realizacji badania IDI

Metody realizacji badania IDI (Individual in-depth Interview) obejmują następujące etapy: Selekcja próby – polega na wyborze osób, które będą uczestniczyć w badaniu. Może to być próba losowa lub celowa, w zależności od celu badania. Przygotowanie kwestionariusza – polega na przygotowaniu pytań, które będą zadawane w trakcie wywiadu. Pytania powinny być przygotowane tak, aby pozwolić na zdobycie jak najwięcej informacji na temat badanego zagadnienia. Przeprowadzenie wywiadów – polega na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów z badanymi osobami. Wywiad może być przeprowadzony osobiście, telefonicznie lub przez internet. Transkrypcja wywiadów – polega na przepisaniu treści wywiadów na papier lub do pliku elektronicznego. Analiza wywiadów – polega na analizie treści wywiadów w celu identyfikacji wzorców i tendencji związanych z badanym zagadnieniem. Raportowanie wyników – polega na przedstawieniu wyników badania w formie raportu, który zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące badanego zagadnienia. Więcej informacji nt. metod realizacji znajdziesz na stronie DRB

kobieta i mężczyzna biorą udział w indywidualnym wywiadzie pogłębionym - idi

Fieldstat oferuje kompleksowe badania IDI (Individual in-depth Interview), które są rzetelne i uwzględniają wszystkie aspekty badania. Firma wykorzystuje szeroką gamę narzędzi do przeprowadzania ankiet i wywiadów, w tym grupowe dyskusje i obserwacje. Ich profesjonalni badacze IDI mogą pomóc Ci w zgromadzeniu danych, interpretacji wyników i wyciągnięciu wniosków. Fieldstat oferuje również wsparcie w przygotowaniu raportów i prezentacji z wyników badań. Jeśli potrzebujesz badań IDI (Individual in-depth Interview), skorzystaj z pomocy Fieldstatu, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Kto zleca badania IDI?

Badania IDI (Individual in-depth Interview) zlecają przede wszystkim przedsiębiorstwa, agencje reklamowe, firmy badawcze oraz instytucje naukowe i rządowe. Celem tych badań jest poznanie indywidualnych opinii, postaw, doświadczeń i potrzeb badanych osób, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb rynku oraz lepsze dostosowanie strategii marketingowych oraz polityki publicznej do potrzeb i preferencji konsumentów. Firmy z różnych branż zlecają badania IDI, np. FMCG, telekomunikacyjne, finansowe, motoryzacyjne, itd. w celu poznania opinii konsumentów na temat danego produktu lub usługi, ich potrzeb, preferencji oraz doświadczeń związanych z jego użytkowaniem. Instytucje naukowe oraz rządowe zlecają badanie IDI w celu poznania opinii i postaw ludzi wobec różnych zjawisk społecznych, politycznych czy problemów.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

dwóch mężczyzn dochodzi do porozumienia i podaje sobie ręce podczas przeprowadzania indywidualnego wywiadu pogłębionego - idi