Grupy fokusowe

Mapa Polski
grupy fokusowe

Grupa fokusowa, to celowo dobrana na potrzeby badania, niewielka grupa osób, która skupiona jest na określonym temacie badania.

Grupy fokusowe wykorzystywane są do przeprowadzania badania fokusowego jako jednego z technik badań jakościowych.

Zwykle skupia od 4 do 8 osób, a jej zainteresowanie obejmuje jeden lub kilka tematów jednocześnie. Wywiad grupowy (FGI) prowadzony jest przez doświadczonego moderatora i przebiega według ściśle określonego scenariusza badania.

Zleć badanie

Proces realizacji grup fokusowych

Spotkanie respondentów ma charakter dyskusji. Nie chodzi tu jedynie o udzielenie odpowiedzi. Zadaniem moderatora prowadzącego badanie jest dotarcie do motywów postępowania i postawy rozmówców.

Grupa fokusowa podczas trwania badania powinna czuć luźną, swobodną atmosferę aby udzielać rzetelnych, osobistych odpowiedzi. Moderator ma za zadanie poprowadzić rozmowę w taki sposób, aby uzyskać odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania. Uczestnicy badania powinni wyrażać swoje opinie, przemyślenia i uczucia związane z tematem badania.

Grupa fokusowa podczas trwania badania może być nagrywana lub obserwowana przy pomocy lustra weneckiego. Po zakończeniu badania szczegółowo opracowuje się wypowiedzi osób z grupy fokusowej i dokonuje analizy w celu przygotowania raportu z badania.

Badanie FGI zwykle trwa od 1 do 2 godzin, ponieważ czas ten pozwala na utrzymanie skupienia na omawianym temacie. Standardowa grupa fokusowa to osoby sobie nieznane ale podobne do siebie pod wieloma względami. Posiadają na przykład wspólne cechy socjoekonomiczne, demograficzne czy posiadające wiedzę w danym temacie.

pexels-fauxels-3183197 (1)

Zogniskowany wywiad grupowy daje także możliwość wyróżnienia konkretnych, dostosowanych do charakteru danego badania grup fokusowych.

Wśród nich wyróżnia się takie grupy jak: grupy przyjaciół, mini grupy, grupy kreatywne, grupy konfliktowe, grupy eksperckie, powracające, grupy wyznawców marek, grupy z pracą domową czy grupy oparte na dialogu konsument-producent oraz wszelkie niestandardowe “mixy” profilowe.

Skontaktuj się z nami już dziś a otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Grupy fokusowe online

Spotkania grupy fokusowej, oprócz stacjonarnych, w odpowiednio przygotowanych do tego badania pomieszczeniach zwanych fokusowniami, możliwe jest również w wersji online przy pomocy platform do prowadzenia rozmów takich jak na przykład Zoom, Microsoft Teams, Google Meet czy Skype.

To doskonała alternatywa dająca wiele nowych możliwości przeprowadzenia badania. Moderator może przesłać wiele ciekawych, multimedialnych materiałów pomocnych w uzyskaniu interesujących go odpowiedzi. Możliwe jest także równoczesne uczestnictwo osób na przykład z terenu całego kraju czy obcojęzycznych z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.

W celu analizy wyników, dokonuje się transkrypcji nagranego badania grupy fokusowej, transkrypcji tłumaczenia symultanicznego i dokonuje się interpretacji uzyskanych danych. Grupa fokusowa online daje wiele nowych możliwości, niemożliwych do spełnienia w warunkach stacjonarnych. Bariera językowa nie jest tu przeszkodą dzięki tłumaczeniom symultanicznym, a dokładna transkrypcja ułatwia opracowanie wyników badania.

Grupa fokusowa powinna składać się z odpowiednio dobranych respondentów, dlatego istotnym elementem utworzenia grupy fokusowej jest rekrutacja uczestników. Proces ten jest złożony, przebiega wieloetapowo. Rekruter jest w ścisłym kontakcie z Klientem, ponieważ to on określa, jakie cechy musi posiadać respondent. Wybiera się osoby otwarte, komunikatywne, według ściśle określonych kryteriów.

Uczestnicy grupy fokusowej oddziałują na siebie nawzajem, zachodzą między nimi liczne interakcje, które powodują chęć do wyrażania opinii w danym temacie, nastraja do kreatywnego wydawania poglądów i zachęca do aktywności w grupie. Całość tego procesu zwiększa trafność udzielonych odpowiedzi i pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji.

Badania rynku oraz Analiza konkurencji - Fieldstat

Do odkrycia emocji i myśli uczestników, pomocne są techniki projekcyjne, wykorzystywane w badaniach jakościowych. Wśród nich wyróżnia się techniki takie jak: kolaż, karty skojarzeń czy interpretacja fotografii, chiński portret, laddering, personifikacja lub animizacja, test niedokończonych zdań, nekrolog marki lub krótka opowieść na temat marki, obrazek z komiksu z dymkami (bubble diagram), planeta, przyjęcie lub impreza. Dzięki wykorzystaniu tej techniki, badacz uzyskuje dostęp do trudnych do zwerbalizowania przez respondenta myśli.

grupy fokusowe

Do niewątpliwych zalet grup fokusowych online zaliczyć można ogromną oszczędność czasu, łatwiejszy proces rekrutacji i dużo mniejszy nakład finansowy potrzebny do przeprowadzenia badania w wersji online mając na uwadze badania stacjonarne.

Nie ma tu znaczenia lokalizacja czyli respondent nie jest ograniczony konkretnym miejscem spotkania. Poza tym podczas badania grupy fokusowej możliwe jest zebranie dużej ilości informacji w dość krótkim czasie

FAQ

Jakie są korzyści z prowadzenia grup fokusowych?

Grupy fokusowe mogą pomóc firmom i organizacjom w zrozumieniu postrzegania ich produktu, usługi lub innych zagadnień, a także w zgromadzeniu szybkich, dokładnych i konkretnych informacji.

Czy badania grup fokusowych są wiarygodne?

Tak, grupy fokusowe są wiarygodną metodą badawczą. Jest to skuteczna metoda pozyskiwania informacji, która pozwala na pełne zrozumienie opinii, postaw i zachowań konsumentów.

Kto może prowadzić badania grup fokusowych?

Badania grup fokusowych mogą być prowadzone przez specjalistów w dziedzinie badań rynkowych, marketingowych lub językoznawstwa, a także przez osoby z doświadczeniem w prowadzeniu takich badań.

Jakie są kryteria wyboru uczestników grup fokusowych?

Kryteria wyboru uczestników grup fokusowych zależą od celów badań i tematu. Mogą obejmować wiek, płeć, poziom dochodu, miejsce zamieszkania lub inne cechy demograficzne.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas prowadzenia grup fokusowych?

Zbyt sformalizowane pytania, zbyt duża liczba osób w grupie, niejasne lub nieczytelne pytania, zbyt długie pytania i nieumiejętne zarządzanie czasem.

Skorzystaj z naszych usług

Wieloletnie doświadczenie badawcze oraz setki zrealizowanych projektów pozwalających prżeprowadzić naszych klientów przez proces badawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb w danej branży

AdobeStock_219286958_Preview 1