Wady i zalety metody CAWI

biały promień

Wady i zalety

Korzyści stosowania metody CAWI w badaniach rynkowych to przede wszystkim szybkość, komfort i niewielkie wydatki. Ankieta może być realizowana w krótkim okresie, docierając do dużej liczby uczestników. Dodatkowo badanie jest proste do przeprowadzenia, gdyż osoba badana może wypełniać je według własnego uznania.

Wadami badań online są brak bezpośredniej interakcji z uczestnikami, co może prowadzić do błędów w zebranych informacjach. Co więcej, badania te często dostarczają jedynie ogólnikowych informacji o respondentach, a istnieje ryzyko że nie uda się uzyskać szczegółowych opinii.

Korzyści wynikające z wykorzystania ankiety CAWI w badaniach rynkowych

Szybkość i wygoda

Ankiety CAWI można przeprowadzić online, dzięki czemu oszczędza się czas i koszty związane z przeprowadzeniem tradycyjnych badań rynkowych.

Wysoka jakość danych

Dzięki łatwej analizie danych, ankiety CAWI pozwalają na uzyskanie dokładnych i wartościowych informacji o preferencjach i zachowaniach respondentów

Elastyczność

Ankiety CAWI można łatwo dostosować do różnych grup respondentów i różnych celów badawczych

Skuteczność

Badania CAWI pozwalają na pozyskanie większej ilości informacji od większej liczby respondentów, co zwiększa trafność wyników i pozwala na wyciągnięcie bardziej reprezentatywnych wniosków

Koszty

Przeprowadzenie badania CAWI jest zazwyczaj tańsze niż przeprowadzenie tradycyjnych badań rynkowych, co pozwala na oszczędność kosztów związanych z rekrutacją respondentów, drukiem i wysyłką ankiet, itp.

Interaktywność

Możliwość wykorzystania multimediów i interaktywności takich jak obrazy, dźwięki czy proste gry.

Zalety badań CAWI z Fieldstat

Jedną z kluczowych zalet realizacji projektów CAWI z naszą firmą jest elastyczność oraz szybkość i łatwość realizacji. Dzięki internetowemu ankietowaniu, wyniki są dostępne niemal natychmiast, co pozwala na szybką analizę i reakcję na wyniki badania. Fieldstat posiada własny “Narodowy Panel Badawczy”, co umożliwia jeszcze głębsze i dokładniejsze profilowanie respondentów. Panel ten oferuje ponad 3000 zmiennych profilowych, dzięki czemu możliwe jest zebranie informacji o preferencjach i zachowaniach respondentów z bardzo dużą dokładnością. W ten sposób, badanie rynku staje się bardziej efektywne, a wyniki badania bardziej trafne i pomocne w analizie rynku. Podsumowując, projekty CAWI z Fieldstat to skuteczne i efektywne narzędzie do pozyskiwania danych w badaniach marketingowych. Współpraca z Fieldstat gwarantuje profesjonalne podejście do projektu, szybką realizację, wysoką jakość zebranych danych oraz możliwość korzystania z panelu badawczego, co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne profilowanie respondentów. Dzięki temu, wyniki badania stają się bardziej trafne i pomocne w analizie rynku.

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne to kluczowy element badania CAWI, który przyspiesza zdobywanie i interpretację danych. Wykorzystanie różnorodnych mediów, takich jak grafiki, filmy i dźwięki, umożliwia przekazanie informacji w sposób przystępny i atrakcyjny. Pozwala to na lepsze zrozumienie pytań i poprawę jakości odpowiedzi respondentów. Wykorzystajmy prezentacje multimedialne, aby uzyskać wyższą skuteczność i jakość badania CAWI.

Niskie koszty realizacyjne

Badania CAWI charakteryzują się niskimi kosztami realizacyjnymi, co stanowi ich ważną zaletę. Dzięki wykorzystaniu internetu jako kanału komunikacji, koszty przeprowadzenia badania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych metod badawczych. Oszczędność czasu i kosztów logistycznych przekłada się na korzyści dla organizacji, które mogą skupić się na interpretacji wyników badania i opracowaniu działań na ich podstawie. Zdecydujmy się na badania CAWI, aby osiągnąć wysoką jakość wyników przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Brak angażowania HR

Badania CAWI są łatwe w realizacji i nie wymagają angażowania działu HR. Dzięki temu organizacje mogą przeprowadzić badanie bez dodatkowych kosztów i formalności. Przy użyciu narzędzi CAWI można szybko i łatwo przeprowadzić badanie z wykorzystaniem własnej bazy respondentów lub wynajętych paneli badawczych. Nie traćmy czasu i pieniędzy na formalności, wykorzystajmy badania CAWI, aby uzyskać cenne informacje o naszych klientach i rynku.

Wysoka jakość danych

Badania CAWI zapewniają wysoką jakość danych dzięki precyzyjnemu i łatwemu wypełnieniu ankiet przez respondentów. Zastosowanie narzędzi automatyzujących proces zbierania danych i eliminujących błędy ludzkie, takich jak korekta ankiet przez badacza, gwarantuje ich dokładność i spójność. Dzięki temu organizacje mogą podejmować decyzje na podstawie rzetelnych i wiarygodnych wyników badania, zwiększając tym samym swoje szanse na sukces. Skorzystajmy z badania CAWI, aby uzyskać najwyższą jakość danych i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Stały nadzór nad przebiegiem projektu

Badania CAWI zapewniają stały nadzór nad przebiegiem projektu, dzięki czemu organizacje mają kontrolę nad procesem i mogą wprowadzać zmiany w razie potrzeby. Zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiają monitorowanie postępów badania w czasie rzeczywistym i dostarczają cennych informacji o respondentach. Dzięki temu organizacje mogą podejmować szybkie decyzje na podstawie aktualnych wyników i dostosowywać swoje strategie do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Wykorzystajmy badania CAWI, aby uzyskać kontrolę nad procesem i osiągnąć lepsze wyniki badawcze.

Oferta międzynarodowych badań metodą CAWI poprzez skonsolidowaną strukturę czterech tysięcy paneli badawczych zgromadzonych w jednym miejscu. Umożliwia to wykonanie badań internetowych na całym świecie z udziałem uczestników zarejestrowanych w panelach. Serwis umożliwia przeprowadzenie międzynarodowych projektów badawczych nawet w ciągu jednego dnia. Skontaktuj się z nami aby otrzymać wstępną ofertę realizacji Twojego projektu.

Panel badawczy NPB służący do przeprowadzania badania CAWI

Inne zalety badań CAWI

Wady badań CAWI

Wysoki wskaźnik Drop Out Rate

Wysoki wskaźnik “Drop Out Rate” w badaniach CAWI może stanowić wyzwanie, ale nie powinien nas zniechęcać. Właściwe zaprojektowanie ankiety oraz dostosowanie jej do potrzeb respondentów pozwoli na zminimalizowanie ryzyka rezygnacji z udziału w badaniu. Wykorzystanie narzędzi takich jak ankiety adaptacyjne i zachęty do udziału w badaniu może znacznie zwiększyć stopień zaangażowania respondentów i zmniejszyć ryzyko rezygnacji. Nie dajmy się zrazić wysokim wskaźnikom “Drop Out Rate”, skorzystajmy z najlepszych praktyk w projektowaniu ankiet, aby uzyskać wartościowe i wiarygodne wyniki badania.

Formalizacja zgód marketingowych

Formalizacja zgód marketingowych w badaniach CAWI jest niezbędna, ale nie powinna stanowić przeszkody w przeprowadzeniu badania. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak automatyczne systemy zezwoleń, możliwe jest uzyskanie zgód od respondentów w sposób łatwy i zgodny z wymogami prawnymi. Zastosowanie skutecznych metod komunikacji i zachęcanie do udziału w badaniu pozwala na uzyskanie znacznie większej liczby zgód. Nie wahajmy się, wykorzystajmy narzędzia CAWI, aby uzyskać zgody marketingowe i przeprowadzić wartościowe badanie.

Trudne dotarcie do osób 75+

Dotarcie do osób powyżej 75. roku życia w badaniach CAWI może być trudne, ale nie niemożliwe. Wykorzystanie specjalnych narzędzi i strategii, takich jak dostosowanie ankiety do potrzeb starszych respondentów, umożliwia przeprowadzenie badania z udziałem tej grupy wiekowej. Wprowadzenie elementów interaktywnych, takich jak rozmowa z konsultantem, może również pomóc w zwiększeniu zaangażowania respondentów i zminimalizowaniu trudności związanych z korzystaniem z technologii. Nie rezygnujmy z badania CAWI ze względu na trudności w dotarciu do starszych respondentów, wykorzystajmy narzędzia, aby uzyskać cenne informacje od tej ważnej grupy społecznej.

Odchlenia od reprezentatywności

Odchylenia od reprezentatywności w badaniach CAWI mogą stanowić wyzwanie, ale nie powinny wpłynąć na wartość wyników badania. Dzięki wykorzystaniu specjalnych technik, takich jak dostosowanie próby badawczej i analiza wagowa, możliwe jest zminimalizowanie błędów i uzyskanie wyników zbliżonych do rzeczywistej sytuacji. Skorzystajmy z najlepszych praktyk w badaniach CAWI, aby osiągnąć wysoką jakość danych i cenne informacje na temat naszych klientów i rynku. Nie dajmy się zniechęcić, wykorzystajmy badania CAWI, aby uzyskać wartościowe wyniki.

Niska konwersja zaproszeń

Niska konwersja zaproszeń w badaniach CAWI może stanowić wyzwanie, ale nie oznacza, że nie jest możliwe jej poprawienie. Wykorzystanie strategii, takich jak personalizacja zaproszeń, wysyłanie przypomnień oraz zachęcanie respondentów do udziału w badaniu, może znacznie zwiększyć liczbę odpowiedzi. Dzięki zastosowaniu narzędzi, takich jak ankiety adaptacyjne i elastyczne, możliwe jest również dostosowanie badania do potrzeb respondentów, co przekłada się na większy stopień zaangażowania. Nie rezygnujmy z badania CAWI z powodu niskiej konwersji zaproszeń, skorzystajmy z najlepszych praktyk, aby osiągnąć wartościowe wyniki i cenne informacje dla naszej organizacji.

Blog badań CAWI

Badania online w czasie Covid

Badania online zdobyły dużą popularność w 2020 roku w związku z pandemią COVID–19, ponieważ pozwalają uzyskać szybkie i wiarygodne wyniki bez zachodu w porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia danych, takimi jak ankiety papierowe czy wywiady.

CATI vs CAWI: Porównanie metod badawczych

Techniki ankietowe CATI i CAWI są szeroko stosowane w badaniach marketingowych, socjologii i innych dziedzinach.

Przyszłość badań CAWI

Automatyzacja będzie ważnym elementem dalszego rozwoju badań CAWI.

Case study projektów CAWI

Mapa Europy

Kolejna kooperacja z Komisją Europejską

Rolnictwo Wspierane Społecznie

Projekt dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego