Badania online w czasie Covid

Marketingowe

badania-panelowe-online2

Badania online zdobyły dużą popularność w 2020 roku w związku z pandemią COVID19, ponieważ pozwalają uzyskać szybkie i wiarygodne wyniki w porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia danych, takimi jak ankiety papierowe czy wywiady CATI. Dane dotyczące badań online w czasie pandemii są imponujące. Według Deloitte Covid Consumer Sentiment Survey, w samych Stanach Zjednoczonych w październiku 2020 roku 82% respondentów wybrało badania online jako formę wywiadów przeprowadzonych w tym czasie. Dane te potwierdza amerykańska firma badawcza B2B International, która odnotowała duże zainteresowanie badaniami online wśród respondentów w wielu różnych krajach na całym świecie, w tym Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji i wielu innych. Według danych opublikowanych przez Online Panel Survey System narzędzie do przeprowadzania badań online firmy Qualtrics liczba respondentów biorących udział w badaniach online wzrosła w październiku 2020 roku o 27% w porównaniu z październikiem 2019 roku. Możemy zatem zauważyć, że w pandemii COVID respondentów badań online jest dużo więcej. Skuteczność badań online jest bardzo wysoka.

 

Przykładowo 71% respondentów przyznało, że było w stanie przejść proces szybciej w porównaniu do wywiadu w trybie tradycyjnym. Ponadto, aż 66% respondentów stwierdziło, że było bardziej skłonne do wzięcia udziału w badaniu online w porównaniu do wywiadu w trybie tradycyjnym i tylko 10% stwierdziło, że nie miało zainteresowania badaniami online . Według B2B International, udział firmy w badaniach online ma korzystny wpływ na jej wyniki finansowe i wzmocnienie wizerunku na rynku. Większość firm udziela swoim respondentom czasu na odpowiedzi, co pozwala im wprowadzić dodatkowe informacje, które mogą istotnie wpłynąć na wyniki badania. Ponadto, uczestnictwo w takich badaniach jest mniej czasochłonne niż w tradycyjnych formach gromadzenia danych, co oznacza, żejest bardziej przystępne zarówno dla celów badawczych, jak i dla celów biznesowych.

 

Badania online stanowią niezwykle przydatne narzędzie marketingowe i socjologiczne dla firmy, która chce uzyskać szybkie i wiarygodne wyniki z badań dla swoich potrzeb. Pandemia COVID19 uczyniła strukturalne zmiany w firmy i ich działania badawcze i wzrosła potrzeba wprowadzania badań online . Warto więc podkreślić, że badania online stanowią skuteczne narzędzie do gromadzenia i analizowania danych w czasie pandemii.