Badania jakościowe

Mapa Polski
badania jakościowe hq

Jakościowe badania rynku to metody badawcze polegające na pozyskiwaniu informacji o preferencjach, zachowaniach i potrzebach konsumentów poprzez analizę jakościową danych uzyskanych z wywiadów, obserwacji lub grup dyskusyjnych.

Celem takich badań jest zrozumienie motywacji zakupowych, stylu życia i perspektyw konsumentów w celu lepszego dopasowania oferty do ich potrzeb i oczekiwań. Metoda ta ma charakter subiektywny i interpretatywny.

Kontakt

Metody badań jakościowych

Czym są badania jakościowe?

Badania jakościowe są skoncentrowane przede wszystkim na głębszej analizie danego zjawiska. Specjalne techniki badawcze pozwalają lepiej i dokładniej zrozumieć badany przypadek. Koncentrują się na faktach, pomiarze danych, najczęściej odpowiadają na pytania, co ile, jak silnie, jak często, w jakiej części.

Celem badań jakościowych – jest to, aby dowiedzieć się co ludzie myślą podczas postępowania w określony sposób, jakie wartości, przekonania, wzorce, schematy myślenia kryją się za wyrażanymi przez nich ocenami lub pewnymi zachowaniami. Badania te stosuje się w celu zdobycia nowych informacji, aby lepiej zrozumieć analizowany aspekt.

Badacze, przeprowadzając badania pogłębione, zbierają dane, na ich bazie są zbierane hipotezy , potem analizuje się dane. Podejmując badania jakościowe, badacz powinien starać się zrozumieć badaną organizację i panujące w niej zachowania poprzez poznawanie zaangażowanych przez nią osób , ich wartości, symboli, emocji itp. Opierają się na rozmowie z badanymi , która daje im duże możliwości swobodnej wypowiedzi.

Skorzystaj z naszych usług

Wieloletnie doświadczenie badawcze oraz setki zrealizowanych projektów pozwalających prżeprowadzić naszych klientów przez proces badawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb w danej branży

AdobeStock_219286958_Preview 1

Zastosowanie badań jakościowych

Badania jakościowe (badania rynku) to rodzaj badań mających na celu uzyskanie informacji o produktach, usługach i całych rynkach. W tym celu zbierane są dane od samych konsumentów i stosuje się szczegółowe techniki ankietowania. Przeprowadzenie badania pogłębionego pozwala firmom i organizacjom zrozumieć zachowania, motywacje i potrzeby konsumentów.

Badania te wykorzystują różne techniki, w tym wywiady głębokie, focus group i obserwacje ukierunkowane na zrozumienie postaw, opinii, potrzeb i działań konsumentów. Badanie rynku może być przeprowadzane w celu ustalenia, czy produkt jest w stanie spełnić wymagania rynku, a także w jaki sposób powinien być zmodyfikowany, aby odnieść sukces.

Badania jakościowe są szczególnie przydatne dla firm, które chcą zrozumieć swoich klientów i lepiej dopasować swoje produkty do ich potrzeb. Badania te pozwalają firmom zbadać reakcje konsumentów na produkty, zmieniające się trendy i potrzeby rynkowe. Pozwalają także badaczom określić, w jaki sposób ich produkty są postrzegane na rynku i w jaki sposób powinny być dostosowane do potrzeb konsumentów.

pexels-dani-hart-3719037

Zalety

Do największych zalet badań jakościowych należą: pogłębienie zdobytej wiedzy, pomagają lepiej zrozumieć działania analizowanych zagadnień, bezpieczeństwo, pozytywny wpływ moderatora, skuteczne stymulowanie dyskusji oraz pozyskiwanie obiektywnych informacji.

Badania jakościowe w Fieldstat

Firma Fieldstat w profesjonalny sposób  zajmuje się jakościowymi badaniami grup fokusowych, wywiadów indywidualnych. Grupy fokusowe sprawdzają się w każdym polu realizacji gdzie potrzebujemy wniknąć w głębiej w myśli konsumentów.

Jesteśmy ekspertami w realizacji badań jakościowych opartych o technikę wywiadów grupowych, indywidualnych. Oferujemy Państwu podgląd online  na żywo  z przebiegu FGI dlatego też mają Państwo 100 % pewności co do największej jakości zebranego materiału.

Firma Fieldstat specjalizuje się w usługach badań jakościowych. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres technik badawczych, w tym wywiady grupowe, wywiady indywidualne, obserwację, analizę narracji i badanie etnograficzne. Naszym celem jest zapewnienie klientom informacji i wiedzy, które pomogą im lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy powinny być wykonywane badania jakościowe?

Badania jakościowe powinny być wykonywane w fazie projektowania i produkcji lub modyfikacji produktu czy usługi.

Jakie korzyści przynoszą badania pogłębione?

Badania jakościowe pomagają w identyfikacji problemów badawczych na wczesnym etapie jego rzwoju, co oznacza mniejsze koszty i ułatwia zarządzanie produktem lub usługą.

Jakie metody badania jakościowych są stosowane?

Metody badań jakościowych zależą od produktu i sytuacji, ale obejmują audyty, testy laboratoryjne, badania ankietowe i rejestrowanie danych.

Kto może wykonywać badania jakościowe?

Badania jakościowe mogą być wykonywane przez specjalistów w dziedzinie badań rynkowych, takich jak moderatorzy, menedżerowie czy też analitycy danych jakościowych.

Jakie są wymagania dotyczące badań jakościowych?

Wymagania dotyczące badań jakościowych zależą od konkretnego produktu lub sytuacji, ale mogą obejmować wymaganą jakość, wymagane częstotliwości badań i procedury badawcze.

Badania ilościowe

Badania ilościowe są istotnym narzędziem w badaniach rynkowych i opinii publicznej, ponieważ pozwalają na poznanie ogólnych trendów i preferencji w dużej grupie ludzi. Ta metoda pozwala na uzyskanie szerokiej gamy danych ilościowych, które mogą być przedstawione w formie liczbowej. To pozwala na przeprowadzenie analiz statystycznych, które umożliwiają lepsze zrozumienie rynku i opinii publicznej. Badania ilościowe pozwalają na zidentyfikowanie częstotliwości występowania określonych trendów i preferencji, co jest szczególnie przydatne w badaniach rynkowych i marketingowych. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć swoją grupę docelową i dostosować swoje strategie marketingowe do potrzeb klientów. Badania ilościowe są również przydatne w badaniach społecznych i politycznych, ponieważ pozwalają na uzyskanie danych dotyczących postaw i opinii w dużej grupie ludzi. To pozwala na przeprowadzenie analiz porównawczych i identyfikację trendów w zachowaniach społecznych. Wniosek z tego jest taki, że badania ilościowe są niezwykle przydatne w uzyskaniu ogólnego obrazu rynku i opinii publicznej.

Skorzystaj z naszych usług

Wieloletnie doświadczenie badawcze oraz setki zrealizowanych projektów pozwalających przeprowadzić naszych klientów przez proces badawczy dostosowany do indywidualnych potrzeb w danej branży

annie-spratt-AkftcHujUmk-unsplash