Badania NPS

Mapa Polski
Badania NPS - biznesment w czarnym garniturze ocena pięć gwiazdek

Badania NPS (Net Promoter Score) to technika badania satysfakcji klientów. Korzysta ona z pytań, które pozwalają ocenić prawdopodobieństwo czy klient poleci dany produkt lub usługę innym. Odpowiedzi klientów można zakwalifikować jako wysoce pozytywne, pozytywne, neutralne, negatywne lub wysoce negatywne.

Wyniki badań NPS pozwalają firmom lepiej zrozumieć, jak ich produkt lub usługa jest postrzegana przez klientów, co umożliwia firmom lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Zamów badanie

Zastosowanie badań NPS

Badania NPS (Net Promoter Score) są jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do mierzenia satysfakcji klientów i są szeroko stosowane w wielu branżach. Można je wykorzystać w celu określenia poziomu zadowolenia klientów z produktów lub usług, jak również ich lojalności wobec firmy.

Badania te są szczególnie przydatne w sytuacjach, w których klienci mają różne doświadczenia z produktem lub usługą i szczegółowe informacje są konieczne do oceny ich zadowolenia. Badania satysfakcji NPS są szeroko stosowane w celu określenia poziomu lojalności klientów, a także do mierzenia skuteczności marketingu i komunikacji firmy. Badania NPS można wykorzystać również do analizy skuteczności wprowadzanych strategii i planów marketingowych. Badania pomiaru satysfakcji są również szeroko stosowane w celu oceny przyczyn, dla których klienci są niezadowoleni lub niechętni wobec danego produktu lub usługi.

Metody realizacji badań NPS

Metody realizacji badań NPS są różnorodne i zależą od potrzeb badawczych. Najczęściej wykorzystywane są badania CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) oraz badania bezpośrednie f2f (face-to-face). Badania CATI są przeprowadzane za pomocą telefonicznych ankiet, które są wykonywane przez badaczy lub wysyłane bezpośrednio do respondentów, Badania CAWI polegają na wysłaniu ankiety online i jej wypełnieniu przez respondentów natomiast Badania bezpośrednie F2F to metoda, w której badacz prowadzi rozmowę z respondentem bezpośrednio, aby uzyskać informacje o jego opiniach.

Dodatkowo, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, firmy często przeprowadzają badania pogłębione. Badania te mogą polegać na przeprowadzeniu grup dyskusyjnych lub wywiadów pogłębionych z klientami. Badania te mają na celu uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat preferencji i opinii klientów, co pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby i wymagania.

wskazanie palcem najwyższej możliwej oceny w badaniu nps

Fieldstat oferuje dostęp do wysokiej jakości usług badawczych metodą NPS (Net Promoter Score). Badania NPS pozwalają na szybkie i łatwe zbadanie satysfakcji klientów poprzez zapytanie, czy polecą Twój produkt lub usługę innym. Pomożemy Ci zdobyć dokładny obraz tego, jak Twoja oferta jest postrzegana przez klientów, co pozwoli dostosować ofertę do ich potrzeb.

Oferujemy również kompleksowe analizy wyników, które pomogą Ci lepiej zarządzać satysfakcją klientów. Dzięki Fieldstat możesz w pełni wykorzystać wszystkie zalety metody NPS.

Proces realizacji badań NPS

Proces realizacji badań NPS obejmuje kilka podstawowych kroków. Pierwszy z nich to zdefiniowanie celu badania. W drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią grupę docelową, która będzie odpowiadać na pytania badania. Kolejny krok to zdefiniowanie pytań, które zostaną zadane respondentom. Następnie trzeba przygotować narzędzie do wykonania badania, które może być w postaci ankiety internetowej lub badania terenowego.

Kolejnym krokiem w procesie realizacji badania jest wysłanie ankiety do respondentów. Ostatnie w kolejności jest przetwarzanie odpowiedzi i interpretacja wyników badania.

Badania NPS mogą również zawierać dodatkowe kroki, takie jak analiza wyników w czasie rzeczywistym, wywiady w głębi z respondentami oraz inne metody badawcze. Każdy z tych kroków jest ważny, aby zapewnić, że wyniki badania będą wiarygodne i wiarygodne.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne cele badań NPS?

Głównym celem badań NPS jest określenie poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług danej firmy, a także wykrycie obszarów do poprawy.

Co oznacza wynik NPS?

Wynik NPS to wynik wyrażający postrzeganie jakości produktu lub usługi przez klientów i ma on wartości od -100 do +100.

Jakie są korzyści z wykorzystania badań NPS?

Korzyści z wykorzystania badań NPS obejmują lepszą ocenę jakości produktów i usług, identyfikację możliwych problemów, zwiększenie lojalności konsumentów i zdobycie cennego feedbacku.

Jakie są najważniejsze wskaźniki NPS?

Najważniejszymi wskaźnikami NPS są zaangażowanie, zadowolenie i lojalność klientów oraz ich poziom zaangażowania i satysfakcji.

Jakie pytania powinny zawierać badania NPS?

Pytania w badaniach NPS powinny dotyczyć satysfakcji klientów z produktu lub usługi, ich zaangażowania i lojalności, a także ich postrzegania jakości produktu i usługi.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

Przedstawiciele agencji badawczej Fieldstat na międzynarodowych targach badawczych