Ważenie próby

Przydatne

Mężczyzna i kobieta w biurze patrzą na ekran laptopa

Ważenie próby w badaniach rynku to technika, która pozwala poprawić reprezentatywność danych. Dzięki niej można zmniejszyć błędy powstałe w wyniku niedostatecznej reprezentacji wybranej grupy społecznej w badaniu rynku. Aby to osiągnąć, zespół badawczy musi zidentyfikować charakterystyki demograficzne, które występują w populacji, a następnie użyć danych statystycznych, aby określić, jaki udział wszystkich grup weźmie udział w badaniu.

 

W celu ustalenia udziału wszystkich grup weźmie udział w badaniu rynkowym, zespół badawczy musi określić wielkość próby. Wielkość próby określa liczbę respondentów w badaniu, którzy powinni być reprezentatywni dla populacji. Jeśli zespół badawczy jest w stanie określić oczekiwaną liczbę respondentów dla każdej grupy, może użyć techniki ważenia próby. Technika ważenia próby polega na przypisaniu wagi dla każdego respondenta w badaniu w zależności od jego cech demograficznych.

 

Po przypisaniu wag respondentom i ustaleniu wielkości próby, zespół badawczy może przeprowadzić badanie rynku. Raz uzyskane dane są ważone w celu poprawy reprezentatywności danych. Na przykład jeśli w badaniu rynku uczestniczy 10% osób w wieku powyżej 65 lat, ale w populacji jest to 15%, waga przypisywana temu grupom respondentów zostanie zmieniona w celu zapewnienia, że wszystkie grupy są wystarczająco reprezentowane w badaniu.

 

Ważenie próby jest ważnym narzędziem w badaniach rynku, ponieważ pozwala zespłowi badawczemu lepiej określić wyniki badań. Technika ta pozwala zmniejszyć błędy wynikające z niedostatecznej reprezentacji wybranej grupy społecznej w badaniu. Ważenie próby jest również ważne dla zespołu badawczego, ponieważ pozwala mu lepiej zrozumieć opinię publiczną na temat danego produktu lub usługi.

 

Jak zważyć próbę w SPSS

Możliwe jest zważenie próby z programem SPSS. Należy w pierwszej kolejności wybrać pole, które będzie służyć do ważenia próby. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku badania konsumenckiego może to być informacja o regionie, w którym badanie jest przeprowadzane. Następnie należy określić wagę dla każdego regionu. Wagi są określane względem populacji, w której badanie jest przeprowadzane. Kolejnym krokiem jest określenie optymalnego rozmiaru próby. SPSS zapewnia narzędzie do określenia optymalnego rozmiaru próby, który jest uzależniony od wielkości i struktury populacji. Gdy wszystkie kroki są wykonane, SPSS wygeneruje wagi dla każdego wiersza danych. Służą one do ważenia danych, aby były one bardziej reprezentatywne dla populacji.