Badania dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki

Z ogromną satysfakcją informujemy, że z powodzeniem przeprowadziliśmy projekt badawczy, dotyczący wiedzy mieszkańców Polski na temat produktów finansowych, a szczególnie pożyczek krótko- i długoterminowych. Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych Polaków, wykorzystując technikę CATI. Dokładne i skrupulatne przeprowadzenie badań pozwoliło na zgromadzenie wiarygodnych i rzetelnych danych, które następnie zostały poddane dogłębnej analizie. Nasze wyniki nie tylko dostarczyły wartościowych informacji na temat poziomu świadomości finansowej wśród dorosłych Polaków, ale również uwypukliły obszary, które wymagają dalszego edukowania i informowania społeczeństwa.

Akedamia Górniczo Hutnicza

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

Projekt ten nie obył się bez wyzwań. Po pierwsze, zrozumienie złożoności i różnorodności produktów finansowych oraz sposobów ich percepcji przez różne grupy demograficzne. Po drugie, upewnienie się, że nasi respondenci rozumieją pytania i że ich odpowiedzi są rzetelne i dokładne. Po trzecie, przekształcenie zebranych danych w praktyczne i zrozumiałe informacje, które mogą przyczynić się do poprawy edukacji finansowej Polaków. Wartościowe wnioski z naszego badania zostały docenione na międzynarodowym forum – przez badaczy z prestiżowego Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych. To ogromne wyróżnienie dla naszego zespołu i potwierdzenie, że realizowane przez nas badania mają istotne znaczenie na arenie globalnej. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji, mogliśmy dostarczyć wyniki, które mogą przyczynić się do poprawy poziomu edukacji finansowej w naszym kraju.

payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq