Globalne podsumowanie 2022 roku

Społeczne

fieldstat 2

2022 był rokiem pełnym niepokoju. Wiele krajów wciąż zmaga się z skutkami pandemii Covid-19, wojnami i szalejącą inflacją. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak te czynniki wpłynęły na negatywnie na nasz świat. Wojny były jednym z najważniejszych wydarzeń w roku 2022. Wzrosła liczba konfliktów etnicznych i religijnych, a wojny regionalne wybuchały w jednym miejscu po drugim. Według danych ONZ, w roku 2022 w wojnach poległo ponad 25 000 ludzi. Straty materialne sięgnęły ponad 240 miliardów dolarów. Straty te miały daleko idące skutki, szczególnie w krajach, które już wcześniej doświadczyły wojen i konfliktów.

 

Pandemia Covid-19 była kolejnym wyzwaniem, z którym ludzkość musiała się uporać w roku 2022. Chociaż wiele krajów wdrożyło skuteczne strategie zarządzania pandemią, nie przeszło to ludzkości rykoszetem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w roku 2022 światowy bilans zgonów z powodu Covid-19 przekroczył 1,8 miliona osób. Rok 2022 był również czasem wzrostu inflacji. W wielu krajach wzrost cen był wyższy niż w poprzednich latach. Na przykład w Turcji inflacja wyniosła 10,2%, podczas gdy w 2020 roku wynosiła jedynie 6,2%. W Stanach Zjednoczonych inflacja wyniosła około 8%, podczas gdy w 2020 roku wynosiła jedynie 1,3%.

 

Mimo wszystkich wyzwań, wiele krajów odnotowało postęp w roku 2022. Na przykład w Indiach gospodarka wzrosła o 7,2%, a w Chinach wzrost wyniósł 7,7%. Wielu krajom udało się również poprawić poziom wskaźnika PKB na mieszkańca, co oznacza, że wiele osób uzyskało dostęp do lepszych usług i produktów. 2022 był trudnym rokiem. Wiele krajów było zmagać się z konsekwencjami wojen, pandemii i inflacji. Jednak w wielu krajach odnotowano postęp, co daje nadzieję na lepszy 2023 rok.