Masowa produkcja papieru

Społeczne

masowa produkcja papieru

Masowa produkcja papieru to globalny biznes, który ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. Papier jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, w tym w edukacji, przemyśle, reklamie i w mediach. Jest jednym z najbardziej powszechnych produktów na świecie. Produkcja papieru może mieć duży wpływ na środowisko. Według raportu ONZ z 2013 roku, światowa produkcja papieru wzrosła o ponad 30 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Produkcja ta powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zużycie energii i zmiany klimatyczne.

 

Produkcja papieru zużywa ogromne ilości wody. Według raportu ONZ, w samych Stanach Zjednoczonych ok. 70 proc. wody używanej do produkcji papieru pochodzi z rzek, jezior i innych źródeł. To powoduje, że wody te stają się zanieczyszczone i nie są w stanie spełniać swojej naturalnej funkcji. Produkcja papieru powoduje również wzrost zanieczyszczenia powietrza. Produkcja papieru wymaga dużej ilości energii, która często pochodzi z węgla. Według raportu ONZ z 2011 r., w samych Stanach Zjednoczonych ok. 25 proc. energii potrzebnej do produkcji papieru pochodzi z węgla. Wytwarzanie energii poprzez spalanie węgla powoduje wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co wpływa na zmiany klimatyczne.

 

Produkcja papieru wymaga również wykorzystania dużych ilości surowców naturalnych, takich jak drzewa i rośliny. Według raportu ONZ z 2013 r., ok. 4 miliardów drzew jest corocznie wykorzystywanych do produkcji papieru. Zmniejszenie ilości dostępnych drzew i roślin może mieć poważne skutki dla środowiska naturalnego. Mimo wszystkich negatywnych skutków masowej produkcji papieru, papier jest nadal ważnym materiałem w wielu dziedzinach. Ważne jest, by producenci papieru i użytkownicy tego materiału pamiętali o skutkach jego produkcji dla środowiska naturalnego i stosowali się do zasad ochrony środowiska.