Panel Badawczy NPB

Społeczne

NPB

Panel Badawczy NPB® to zaawansowane narzędzie służące do zdobywania cennych danych dotyczących opinii, preferencji czy nastrojów określonej grupy docelowej. W skład panelu badawczego wchodzi wyselekcjonowany zbiór respondentów, zdolnych dostarczyć istotnych informacji na temat wybranego problemu lub tematu. NPB jest przeznaczony do badan społecznych oraz marketingowych, panel badawczy umożliwia zdobycie szczegółowych danych od osób zainteresowanych ich produktami i usługami. Jest niezastąpiony przy analizie, jak klienci postrzegają daną markę oraz które jej cechy są dla nich najbardziej atrakcyjne.

 

NPB – narzędzie do pozyskiwania danych.

Panel Badawczy NPB może być skutecznie wykorzystywany do różnorodnych rodzajów badań, obejmujących między innymi analizę preferencji i opinii konsumentów, badanie skuteczności kampanii reklamowych, badanie postrzegania marki, czy badanie wpływu produktów na społeczeństwo. Panel umożliwia przeprowadzanie sondaży, wywiadów i ankiet, a także realizację eksperymentów. Dodatkowo, panel badawczy jest doskonałym narzędziem do zbierania informacji na temat rynku, takich jak ceny, konkurencja czy zachowania konsumentów.

Panel Badawczy składa się z trzech głównych elementów:

Konto klienta zlecającego badania:

Klient, aby skorzystać z możliwości panelu, zakłada własne konto. Tam ma możliwość tworzenia ankiet, składania zleceń na badania i monitorowania ich postępów. Klient ma także dostęp do raportów i statystyk dotyczących swoich badań. Za pomocą jednego kliknięcia, klient ma możliwość wdrożenia próby reprezentatywnej na wybranym obszarze, niezależnie czy chodzi o całą Polskę, wybrane województwa czy mniejsze miejscowości. Funkcjonalność ta jest możliwa dzięki API GUS.

Konto panelisty wypełniającego ankiety:

Panelista jest osobą, która wypełnia ankiety w panelu badawczym. Po rejestracji, panelista ma możliwość zostania zaproszonym do udziału w badaniach, za co otrzymuje wynagrodzenie. Wypełniając ankiety profilujące, panelista umożliwia realizację badań w wybranym targecie. Po otrzymaniu odpowiedzi od panelistów, gromadzone są dane ilościowe, które następnie są przetwarzane w celu wygenerowania raportów i statystyk.

Raporty i statystyki:

Po zakończeniu badania, dla klienta przygotowywane są szczegółowe raporty i statystyki. Zawierają one informacje na temat odpowiedzi panelistów, takie jak odpowiedzi na pytania, częstotliwość wyrażanych opinii oraz wyniki ankiet.

NPB łączy siły z Fieldstat

Fieldstat jest właścicielem Panelu Badawczego NPB, który wyróżnia się rozbudowanym zbiorem zmiennych profilowych. Oferujemy naszym klientom usługę Full Service lub Sample Only, która polega na przekierowaniu panelistów na serwer klienta. Dzięki naszemu panelowi, badania rynku przeprowadzane są skutecznie i efektywnie, dostarczając cennych informacji na temat preferencji konsumenckich i trendów.