Porównanie metod badania rynku: czy CAWI jest najlepszym wyborem?

Marketingowe

pexels-andrea-piacquadio-3756679

Jako ekspert zajmujący się badaniami rynku i opinii publicznej, często jestem pytany o to, która metoda badawcza jest najlepsza. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, takich jak cel badania, grupa docelowa czy dostępne zasoby. W tym wpisie przedstawię kilka popularnych metod badania rynku, skupiając się szczególnie na CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) i porównam je pod kątem efektywności, szybkości oraz kosztów.

 1. CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)

CAWI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu ankiet online. Respondenci otrzymują link do kwestionariusza, który wypełniają samodzielnie na swoim urządzeniu elektronicznym.

Zalety:

 • Niskie koszty: Brak konieczności zatrudnienia ankieterów oraz wydrukowania kwestionariuszy.
 • Szybkość: Zebranie danych jest znacznie szybsze niż w przypadku metod tradycyjnych, takich jak PAPI czy CATI.
 • Elastyczność: Ankieta może być łatwo dostosowana do różnych grup docelowych.
 • Anonimowość: Respondenci mogą czuć się swobodniej wypowiadając swoje opinie, gdy ich tożsamość jest chroniona.

Wady:

 • Niska reprezentatywność: Dostęp do Internetu i kompetencje cyfrowe mogą wpłynąć na reprezentatywność próby.
 • Brak kontroli nad warunkami wypełniania ankiety: Respondenci mogą zrozumieć pytania w różny sposób, co może wpłynąć na jakość danych.
 1. PAPI (Paper and Pencil Interviewing)

PAPI to klasyczna metoda badania rynku, polegająca na wypełnianiu ankiety na papierze, przeważnie przez ankietera.

Zalety:

 • Brak barier technologicznych: Możliwość dotarcia do szerokiej grupy respondentów, niezależnie od ich umiejętności korzystania z technologii.
 • Bezpośredni kontakt z respondentem: Ankieter może wyjaśnić niejasne pytania, co może poprawić jakość danych.

Wady:

 • Wysokie koszty: Zatrudnienie ankieterów, drukowanie kwestionariuszy i przetwarzanie wyników.
 • Wolniejszy proces zbierania danych.
 1. CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)

CATI polega na przeprowadzeniu ankiety telefonicznej z użyciem specjalistycznego oprogramowania, które ułatwia prowadzenie rozmowy i rejestrowanie odpowiedzi.

Zalety:

 • Szybsze niż PAPI: Zebranie danych odbywa się telefonicznie, co przyspiesza proces badawczy.
 • Dotarcie do szerokiej grupy respondentów: Możliwość przeprowadzenia badania wśród osób, które nie mają dostępu do Internetu.
 • Kontrola jakości: Ankieter może kontrolować warunki rozmowy i wyjaśnić niejasne pytania.

Wady:

 • Koszty: Zatrudnienie ankieterów oraz koszty związane z połączeniami telefonicznymi.
 • Brak anonimowości: Respondenci mogą czuć się mniej swobodnie w wypowiadaniu swoich opinii przez telefon.
 1. FGI (Focus Group Interview)

FGI to metoda badania rynku polegająca na zorganizowaniu spotkania z wybraną grupą osób, które dyskutują na temat określonego zagadnienia pod kierunkiem moderatora.

Zalety:

 • Bogactwo danych: Uzyskanie opinii na temat danego zagadnienia z różnych perspektyw.
 • Interakcja między uczestnikami: Możliwość obserwacji dynamiki grupowej oraz wymiany opinii.

Wady:

 • Wysokie koszty: Zorganizowanie spotkania, zatrudnienie moderatora oraz analiza zgromadzonych danych.
 • Trudność w rekrutacji: Uzyskanie odpowiedniej liczby uczestników oraz zapewnienie im równoczesnej obecności na spotkaniu.

Podsumowanie

Wybór najlepszej metody badania rynku zależy od specyfiki badania, dostępnych zasobów oraz grupy docelowej. CAWI jest efektywnym i szybkim rozwiązaniem, które pozwala na zebranie danych od dużych grup respondentów przy relatywnie niskich kosztach. Jednakże, może nie być najlepszym wyborem w przypadku badań wymagających reprezentatywności próby czy bezpośredniego kontaktu z respondentem.

Warto zatem dokładnie przeanalizować cele badania oraz dostępne zasoby przed podjęciem decyzji o wyborze metody badawczej. W niektórych przypadkach warto także rozważyć zastosowanie mieszanych metod badawczych, które pozwolą na uzyskanie bardziej kompleksowych i wiarygodnych wyników.