Porównanie metod: CATI, CAWI, CAPI, PAPI

annie-spratt-AkftcHujUmk-unsplash

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne coraz częściej wykorzystują badania rynku i opinii publicznej w celu lepszego zrozumienia potrzeb swoich klientów i beneficjentów. Wybór odpowiedniej metody badawczej jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych i wartościowych wyników. W tym artykule przedstawię cztery popularne metody zbierania danych: CATI, CAWI, CAPI oraz PAPI, ich zalety i wady, a także dlaczego warto skorzystać z badania CATI.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

CATI to technika wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ankieter korzysta z systemu CATI, który kieruje go przez cały wywiad, rejestruje odpowiedzi respondentów oraz zarządza próbą.

Zalety

 • Szybkość: CATI pozwala na przeprowadzenie dużych ilości wywiadów w krótkim czasie.
 • Kontrola: Ankieter może zadawać pytania uzupełniające, co daje lepsze zrozumienie odpowiedzi.
 • Reprezentatywność: Telefony komórkowe i stacjonarne są powszechnie dostępne, co pozwala na dotarcie do szerokiego spektrum respondentów.
 • Niższy koszt niż CAPI: Pomimo wyższych kosztów niż PAPI czy CAWI, CATI jest tańsza niż CAPI, gdyż nie wymaga wizyt ankietera u respondentów.

Wady

 • Ograniczenia czasowe: Respondenci mogą być mniej chętni do udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy telefonicznej.
 • Odpowiedzi spontaniczne: Przez telefon respondent ma mniej czasu na przemyślenie odpowiedzi.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

CAWI to technika badawcza wykorzystująca ankiety internetowe. Respondenci otrzymują link do ankiety i samodzielnie odpowiadają na pytania.

Zalety

 • Niski koszt: Brak potrzeby wynajmowania ankieterów znacznie obniża koszty badania.
 • Elastyczność: Respondenci mogą wypełniać ankietę w dogodnym dla siebie czasie i tempie.
 • Możliwość wykorzystania multimediów: Można wykorzystać zdjęcia, filmy czy dźwięk w ankiecie.

Wady

 • Ograniczona reprezentatywność: Mniej dostępna dla osób starszych czy osób z ograniczonym dostępem do Internetu.
 • Brak kontroli: Respondent może nie rozumieć pytań lub nie odpowiadać prawdziwie.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

CAPI to technika wywiadów osobistych, w której ankieter przeprowadza wywiad z respondentem, korzystając z urządzenia mobilnego (np. tabletu) do rejestrowania odpowiedzi.

Zalety

 • Wysoka jakość danych: Bezpośredni kontakt z respondentem pozwala na zadawanie pytań uzupełniających i kontrolowanie procesu badawczego.
 • Elastyczność: Ankieter może dostosować się do warunków i sytuacji respondentów.
 • Wiarygodność: Obecność ankietera może zwiększyć zaufanie do badania.

Wady

 • Wysokie koszty: CAPI wymaga wynajęcia ankieterów i pokrycia kosztów ich transportu i czasu pracy.
 • Czasochłonność: Ze względu na konieczność odwiedzenia respondentów, proces badawczy trwa dłużej niż w przypadku innych metod.

PAPI (Paper and Pencil Interviewing)

PAPI to tradycyjna metoda przeprowadzania ankiet za pomocą papierowych kwestionariuszy, które są wypełniane odręcznie przez respondentów.

Zalety

 • Prostota: Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani sprzętu.
 • Brak barier technologicznych: Dostępna dla osób bez dostępu do Internetu.

Wady

 • Czasochłonność: Zebranie danych i ich analiza zajmuje więcej czasu niż w przypadku metod komputerowych.
 • Błędy: Istnieje ryzyko popełnienia błędów podczas wprowadzania danych do systemu.
 • Niższa jakość danych: Brak kontroli nad procesem badawczym może prowadzić do nieścisłości w odpowiedziach.