Ukraina w czasie wojny

Społeczne

ukraina

W ostatnich latach Ukraina zmaga się z niestabilną sytuacją polityczną i gospodarczą oraz trwającą od 2014 r. wojną na jej terytorium. Od tego czasu wiele firm i instytucji miało problem z prowadzeniem badań rynku. Niestety, dane statystyczne są trudne do uzyskania, ale istnieją pewne wnioski na temat skutków wojny na rynku ukraińskim. Na początek warto zauważyć, że w 2019 roku poziom zatrudnienia w Ukrainie zmniejszył się o blisko 5%. Nastąpiło to głównie za sprawą zamknięcia lub ograniczenia działalności niektórych firm w rejonach, w których toczyła się wojna. Z tego powodu wielu obywateli straciło swoje miejsca pracy, co wywołało silne obniżenie popytu wewnętrznego i dalszy spadek zatrudnienia. Z drugiej strony, niektóre przedsiębiorstwa skarżyły się również na to, że wzrasta wywóz towarów z Ukrainy. Według statystyk, w latach 20142019 wyeksportowano ze strefy konfliktu ok. 8 miliardów dolarów produktów. Oznacza to, że pomimo trudnego okresu ukraiński eksport pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, a same transakcje eksportowe wynoszą ok. 13 miliardów dolarów rocznie. Co więcej, wojna wpłynęła negatywnie na wycenę walut ukraińskich, zwłaszcza hrywny. Mimo pewnych okresów stabilności, wartość hrywny względem dolara amerykańskiego spadła z 0,32 do 0,21 w ciągu ostatnich pięciu lat. To z kolei przełożyło się na obniżenie poziomu życia obywateli i wzrost inflacji w tym okresie, co wyjaśniają statystyki NBP. Ogólnie rzecz biorąc, wojna wpłynęła negatywnie na ekonomię Ukrainy i na rynek. Pomimo tego, że wydatki na obronę gwałtownie wzrosły, sytuacja gospodarcza nadal nie jest najlepsza. Mimo to przedsiębiorstwa wojenne i producenci broni wyciągają dochody z regulacji i wojny, co nie jest dobre dla kraju.