Uprzedzenia i dyskryminacja

Społeczne

dyskryminacja

Uprzedzenia oraz dyskryminacja są problemami, z którymi zmagają się na co dzień ludzie w każdym zakątku świata. Takie zjawiska jak homofobia, seksizm, rasizm lub nietolerancja religijna zazwyczaj mają daleko idące konsekwencje, wpływając na jakość życia ofiar dyskryminacji. Według badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Praw Człowieka (UNHCR) ponad 67% respondentów przyznało, że doświadczyło przemocy lub ucisku na podstawie swojej orientacji seksualnej. Na świecie jest około 27 milionów osób, które boją się wyrażać swoją prawdziwą tożsamość ze względu na zachodzące w ich krajach represyjne prawa wobec homoseksualistów. Badanie przeprowadzone wśród kobiet w Ameryce przez National Center of Women and Information Technology stwierdziło, że aktywna dyskryminacja płciowa wykazuje się w postaci niższych pensji dla kobiet, niższego poziomu zatrudnienia, mniejszych możliwości awansu, mniejszej dostępności do opieki zdrowotnej i edukacji oraz większej skłonności do doświadczania przemocy. Również problemem jest rasizm. Społeczeństwo jest diametralnie dzielone na podstawie rasy. Większość krajów ma swoje własne odmienne prawa dotyczące różnych grup etnicznych. Według raportu Unii Europejskiej na temat rasizmu i dyskryminacji w Europie, uzyskano następujące wyniki: 78% respondentów stwierdziło, że rasizm jest wszechobecny, a 64% twierdzi, że doświadczyło go na własnej skórze. Wzrost liczby przypadków dyskryminacji jest naprawdę zaniepokojeniem. Większość z nich wymaga pilnego działania, aby skrócić istniejące uprzedzenia społeczne. Rozwój szczerego dialogu między grupami etnicznymi i płciowymi jest bardzo ważny, aby rozwiązać te problemy i powstrzymać różnice społeczne. Edukacja, prawa dopasowane do wszystkich, aktywne działania na rzecz hartowania oraz rozmowy o nierówności społecznej w dużym stopniu pomagają skutecznie eliminować dyskryminację.