Narodowe Centrum Nauki i Techniki

Z wielkim entuzjazmem informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy realizację badania dla Narodowego Centrum Nauki i Techniki EC1. Naszym zadaniem było przeprowadzenie kompleksowej analizy zapotrzebowania na usługi kulturalne EC1, co pozwoliło na zrozumienie preferencji i oczekiwań społeczności lokalnej. Wykorzystaliśmy technikę CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami centralnej Polski.

Akedamia Górniczo Hutnicza

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

Głównym wyzwaniem w tym projekcie było zapewnienie reprezentatywności próby, co wymagało od nas przeprowadzenia rozmów z szeroką grupą respondentów z różnych grup demograficznych. Znalezienie odpowiedniego podejścia do respondentów i utrzymanie ich zaangażowania podczas rozmów telefonicznych było kluczowe dla uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników. Innym wyzwaniem była analiza zebranych danych i jej interpretacja, mająca na celu dostarczenie Narodowemu Centrum Nauki i Techniki EC1 użytecznych rekomendacji dotyczących kształtowania ich oferty usług kulturalnych. Pomimo tych wyzwań, dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, udało nam się pomyślnie zakończyć projekt, dostarczając cenne informacje, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju i poprawy usług kulturalnych oferowanych przez EC1. Chcielibyśmy podziękować naszym ankieterom za ich niezłomne zaangażowanie i ciężką pracę podczas przeprowadzania wywiadów. Ich poświęcenie i profesjonalizm były kluczem do sukcesu tego projektu. Dziękujemy również Narodowemu Centrum Nauki i Techniki EC1 za zaufanie i możliwość przeprowadzenia tego interesującego badania.

payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq