Politechnika Poznańska

Z radością dzielimy się wiadomością o pomyślnym zakończeniu realizacji projektu badawczego dla Politechniki Poznańskiej, dotyczącego podejścia prewencyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych z Wielkopolski, które nie posiadają wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO. W ramach naszych działań, skupiliśmy się na firmach z dwóch wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

pexels-kindel-media-7688336 (4)

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

Jednym z głównych wyzwań podczas realizacji tego projektu było zidentyfikowanie i dotarcie do odpowiednich firm w Wielkopolsce, które spełniają kryteria naszego badania. Wymagało to szczegółowej analizy sekcji PKD, a także nawiązania kontaktu i zbudowania zaufania z przedsiębiorstwami, które nie mają wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO. Kolejnym wyzwaniem było zrozumienie specyfiki działalności tych przedsiębiorstw, aby efektywnie zrozumieć i zinterpretować wyniki naszych badań. Mimo tych wyzwań, dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, udało nam się pomyślnie zrealizować projekt. Dzięki naszym badaniom, Politechnika Poznańska będzie miała możliwość lepszego zrozumienia podejścia prewencyjnego w tych przedsiębiorstwach, co pozwoli na opracowanie skuteczniejszych strategii wspierających te firmy w zakresie zarządzania jakością. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Politechnice Poznańskiej za zaufanie i możliwość realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że mogliśmy przyczynić się do tego ambitnego projektu, który ma na celu poprawę standardów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych z Wielkopolski.

payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq