Uniwersytet SWPS

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że mogliśmy zakończyć realizację badania pt. „Różnice w traktowaniu zwierząt w zależności od poziomu fundamentów moralnych Troski i Autorytetu”. Ten unikalny projekt pozwolił nam na zgłębienie różnic w podejściu do traktowania zwierząt w różnych grupach zawodowych, co stanowi ważny wkład do badań nad psychologią moralności. Projekt przeprowadzony został za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), co pozwoliło na efektywną i dokładną zbiórkę danych od 600 respondentów. Zebrane dane pochodziły od osób pracujących w trzech różnych grupach zawodowych: pracowników służb mundurowych, wolontariuszy organizacji na rzecz dzieci oraz pracowników marketingu. Takie ujęcie tematu pozwoliło na zrozumienie, jak różne tło zawodowe i związane z nim wartości i normy wpływają na postawy wobec zwierząt.

Uniwersytet SWPS

Wyzwania związane z realizacją projektu

Wyzwania

Prowadzenie badań na tak zróżnicowanej grupie respondentów przyniosło ze sobą pewne wyzwania. Metoda CAWI, choć wysoce efektywna, wymagała od nas precyzyjnej konstrukcji narzędzia badawczego, które uwzględnia specyfikę każdej z badanych grup zawodowych. Wymagało to od nas głębokiego zrozumienia dla specyfiki tych grup i umiejętności dostosowania narzędzi badawczych do ich oczekiwań i potrzeb. Mimo tych wyzwań, jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie pozwoliły nam na pomyślne przeprowadzenie badań i dostarczenie wartościowych wyników. Chcielibyśmy z całego serca podziękować Uczelni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny za zaufanie, jakim nas obdarzono, powierzając nam realizację tego projektu. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ciekawym projekcie, który z pewnością przyczyni się do dalszych badań nad różnicami w traktowaniu zwierząt w zależności od poziomu fundamentów moralnych.

payu wyzwania

Skorzystaj z naszych usług

Z pewnością nie jesteś tu bez przyczyny, poszukując profesjonalnego doradztwa. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś a my przyjemnością przygotujemy dla Ciebie ofertę.

badania ilościowe hq