Co to CAPI?

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – nowoczesne narzędzie służące do badania rynku i analizy opinii publicznej. CAPI jest jednym z najbardziej efektywnych i wydajnych rozwiązań dostępnych dla firm, instytucji oraz badaczy. W artykule przedstawiam jego zalety oraz dlaczego warto wykorzystać to narzędzie w swoich badaniach.

Wyślij zapytanie ofertowe

Czym jest CAPI?

CAPI to metoda przeprowadzania wywiadów osobistych przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Ankietor korzysta z oprogramowania, które pozwala na łatwe i szybkie przeprowadzenie wywiadu, zbieranie danych oraz ich analizę. CAPI jest szczególnie przydatne w badaniach rynku, gdzie konieczne jest zbieranie szczegółowych informacji od respondentów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, zachowań i postaw.

Zalety korzystania z CAPI

Szybkość i wygoda

CAPI pozwala na szybsze przeprowadzenie wywiadów niż metody tradycyjne, takie jak wywiady papierowe. Respondent nie musi czytać i zaznaczać odpowiedzi na liście, a ankietor ma możliwość łatwej nawigacji po pytaniach oraz ewentualne poprawki w trakcie badania.

Wiarygodność danych

Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej, ryzyko błędów wynikających z nieczytelnych odpowiedzi, pomyłek czy błędów w przepisywaniu danych jest znacznie zredukowane.

Elastyczność i adaptacja

CAPI pozwala na stosowanie różnorodnych formatów pytań, takich jak zamknięte, otwarte, wielokrotnego wyboru, ranking czy skale. W zależności od potrzeb badania można także wprowadzać różnego rodzaju filtrów, przekierowań czy warunków logicznych.

Automatyczna analiza danych

CAPI umożliwia gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką analizę i raportowanie wyników. Możliwe jest również tworzenie bardziej zaawansowanych analiz statystycznych oraz wizualizacji wyników.

Korzyści wynikające z wykorzystania ankiety CAWI w badaniach rynkowych

Szybkość i wygoda

CAPI pozwala na szybsze przeprowadzenie wywiadów niż metody tradycyjne, dzięki cyfrowemu interfejsowi i łatwości nawigacji po pytaniach.

Wiarygodność danych

Zastosowanie technologii komputerowej zmniejsza ryzyko błędów wynikających z nieczytelnych odpowiedzi, pomyłek czy błędów w przepisywaniu danych.

Elastyczność i adaptacja

CAPI pozwala na stosowanie różnorodnych formatów pytań oraz wprowadzanie filtrów, przekierowań czy warunków logicznych, co sprawia, że metoda ta jest bardzo elastyczna i łatwo dostosowuje się do potrzeb badania.

Automatyczna analiza danych

CAPI umożliwia gromadzenie danych w czasie rzeczywistym oraz szybką analizę i raportowanie wyników. Możliwe jest również tworzenie zaawansowanych analiz statystycznych oraz wizualizacji wyników.

Większa kontrola nad procesem badania

Dzięki CAPI, ankietor ma pełną kontrolę nad wywiadem i może monitorować postępy badania na bieżąco, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem i szybsze reagowanie na problemy.

Skuteczność w badaniach na dużą skalę

CAPI sprawdza się szczególnie w przypadku badań na dużą skalę, gdzie konieczne jest zbieranie danych od dużej liczby respondentów. Automatyzacja procesu pozwala na przeprowadzenie takich badań w sposób efektywny i mniej czasochłonny.

Dlaczego warto wykorzystać CAPI?

 • Wyższa jakość danych: CAPI pozwala na uzyskanie większej ilości danych o wysokiej jakości, co jest niezbędne do prawidłowej analizy rynku i opinii publicznej.
 • Większa kontrola nad procesem badania: Dzięki CAPI ankietor ma pełną kontrolę nad wywiadem i może wprowadzać ewentualne zmiany w trakcie jego trwania. Możliwość monitorowania postępów badania na bieżąco pozwala na lepsze zarządzanie procesem i szybsze reagowanie na problemy.
 • Skuteczność w badaniach na dużą skalę: CAPI sprawdza się szczególnie w przypadku badań na dużą skalę, gdzie konieczne jest zbieranie danych od dużej liczby respondentów. Dzięki automatyzacji procesu, CAPI pozwala na przeprowadzenie takich badań w sposób efektywny i mniej czasochłonny.
 • Zadowolenie respondentów: Wykorzystanie technologii komputerowej może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia respondentów, dzięki bardziej interaktywnemu i atrakcyjnemu formatowi badania. W efekcie, może to prowadzić do większej skłonności do udziału w badaniach i lepszego zrozumienia potrzeb grupy docelowej.

CAPI to nowoczesne i skuteczne narzędzie do badania rynku i opinii publicznej, które pozwala na uzyskanie rzetelnych danych, szybką analizę wyników oraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Jako specjalista do spraw badania rynku i opinii publicznej, zdecydowanie polecam korzystanie z badania CAPI, gdyż jest to inwestycja, która przyniesie wymierne korzyści dla firmy czy instytucji w dłuższej perspektywie.

Zalecenia

Zalety

 • Szybkość i wygoda: CAPI pozwala na przeprowadzenie wywiadów szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod, dzięki cyfrowemu interfejsowi i łatwości nawigacji po pytaniach.
 • Wiarygodność danych: Użycie komputera lub innego urządzenia elektronicznego zmniejsza ryzyko błędów wynikających z nieczytelnych odpowiedzi, pomyłek czy błędów w przepisywaniu danych.
 • Elastyczność: CAPI pozwala na stosowanie różnorodnych formatów pytań oraz wprowadzanie filtrów, przekierowań czy warunków logicznych, co sprawia, że metoda ta jest bardzo elastyczna i łatwo dostosowuje się do potrzeb badania.
 • Automatyczna analiza danych: CAPI umożliwia gromadzenie danych w czasie rzeczywistym oraz szybką analizę i raportowanie wyników. Możliwe jest również tworzenie zaawansowanych analiz statystycznych oraz wizualizacji wyników.
 • Kontrola nad procesem badania: Dzięki CAPI, ankietor ma pełną kontrolę nad wywiadem i może monitorować postępy badania na bieżąco, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem i szybsze reagowanie na problemy.
 • Skuteczność w badaniach na dużą skalę: CAPI sprawdza się szczególnie w przypadku badań na dużą skalę, gdzie konieczne jest zbieranie danych od dużej liczby respondentów. Automatyzacja procesu pozwala na przeprowadzenie takich badań w sposób efektywny i mniej czasochłonny.
 • Zadowolenie respondentów: Wykorzystanie technologii komputerowej może zwiększyć zadowolenie respondentów, dzięki bardziej interaktywnemu i atrakcyjnemu formatowi badania.

Wady

 • Potencjalne problemy techniczne: W przypadku CAPI istnieje ryzyko wystąpienia problemów technicznych, takich jak awaria sprzętu, utrata danych czy problemy z oprogramowaniem, co może wpłynąć na przebieg badania.
 • Wymagane szkolenie ankietorów: Ankietorzy korzystający z CAPI muszą być odpowiednio przeszkoleni w obsłudze oprogramowania i urządzeń elektronicznych, co może generować dodatkowe koszty.
 • Dostęp do respondentów: W przypadku badań wymagających kontaktu z respondentami w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach, gdzie dostęp do technologii jest ograniczony, CAPI może nie być najlepszym rozwiązaniem.
 • Koszt początkowy: Wdrożenie CAPI może wiązać się z większymi kosztami początkowymi, obejmującymi zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkolenie ankietorów. Jednak długoterminowo inwestycja ta może się zwrócić poprzez efektywność i jakość danych.
 • Nieodpowiednie dla niektórych grup respondentów: CAPI może być nieodpowiednie dla badania niektórych grup respondentów, które mogą być mniej komfortowe w kontaktach z technologią, takich jak osoby starsze czy mieszkańcy obszarów o niższym poziomie rozwoju technologicznego.

Porównanie metod: czy CAPI jest najlepszym wyborem?

Porównując metody badawcze, warto zwrócić uwagę na to, że CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) wyłania się jako jeden z najlepszych wyborów ze względu na szereg istotnych zalet. CAPI oferuje szybkość, wygodę, wysoką jakość danych, elastyczność i kontrolę nad procesem badania. Dodatkowo, zastosowanie tej metody może przyczynić się do zadowolenia respondentów dzięki interaktywnemu i atrakcyjnemu formatowi badania. W porównaniu z innymi metodami, takimi jak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) czy PAPI (Paper and Pencil Interviewing), CAPI zapewnia większą precyzję i efektywność, dzięki czemu jest szczególnie polecany w przypadku badań na dużą skalę. Współczesny rynek wymaga szybkiego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów, dlatego wybór metody CAPI może okazać się kluczowy dla sukcesu Twojego badania. Zachęcamy do skorzystania z oferty badania CAPI, aby przekonać się na własne oczy, jak te liczne korzyści mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia rynku i grupy docelowej, a tym samym do rozwoju Twojej firmy czy instytucji.

Zainteresowaliśmy Cię?

Sprawdź nasza ofertę dotyczącą realizacji badań CAPI

grupy fokusowe