ESOMAR - Klucz do sukcesu w badaniach rynku i opinii publicznej

Mapa Polski
esomar-member2

W dzisiejszym świecie pełnym dynamicznie zmieniających się rynków i konkurencji, badania rynku i opinii publicznej odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji. ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) to międzynarodowa organizacja, która od ponad 70 lat zapewnia wysoką jakość, etykę i profesjonalizm w badaniach rynku i opinii publicznej. Jako ekspert w tej dziedzinie, chciałbym przedstawić, dlaczego warto sięgnąć po badania CATI oraz CAWI oferowane przez Fieldstat, w oparciu o standardy ESOMAR.

Wyślij zapytanie ofertowe

ESOMAR - profesjonalizm i etyka w badaniach

ESOMAR to organizacja, która promuje etykę, profesjonalizm i jakość w prowadzeniu badań rynku i opinii publicznej. ESOMAR oferuje szeroki wachlarz usług dla swoich członków, takich jak szkolenia, warsztaty i konferencje, a także dostęp do najnowszych trendów i publikacji związanych z badaniami rynku. Wszystko to z myślą o doskonaleniu umiejętności i wiedzy specjalistów.

Współpraca z firmami badawczymi, które są członkami ESOMAR gwarantuje, że badania będą prowadzone zgodnie z wysokimi standardami jakości, etyki i transparentności. Dlatego warto skorzystać z badania CATI oraz CAWI w Fieldstat – firmie, która stosuje się do wytycznych ESOMAR.

Badanie CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)

Badanie CATI to technika telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, które umożliwiają szybkie i efektywne zbieranie danych od dużej liczby respondentów. To podejście pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości danych, gdyż ankieterzy są szkoleni w zakresie profesjonalnego przeprowadzania wywiadów i budowania relacji z respondentami. Badania CATI są szczególnie przydatne w przypadku badań rynków B2B, badań konsumenckich czy opinii publicznej.

Badanie CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)

Badanie CAWI to technika zbierania danych za pomocą ankiet online, w których respondenci samodzielnie udzielają odpowiedzi na pytania. To podejście pozwala na dotarcie do szerokiego spektrum grup docelowych, co jest niezwykle istotne dla uzyskania wiarygodnych i reprezentatywnych wyników. Badania CAWI są szczególnie przydatne w przypadku badań rynków międzynarodowych, badań produktów i usług oraz badań eksploracyjnych.

Korzyści płynące z wykorzystania badań CATI i CAWI w Fieldstat

Wybierając badania CATI i CAWI oferowane przez Fieldstat, można liczyć na szereg korzyści wynikających z przestrzegania standardów ESOMAR:

Jakość danych – Ankieterzy są starannie dobrani, przeszkoleni i monitorowani podczas wywiadów telefonicznych. W przypadku badań CAWI, optymalne projektowanie ankiety i atrakcyjna prezentacja pytań przyczyniają się do redukcji błędów i zwiększenia zaangażowania respondentów.

Szybkość realizacji – Dzięki zastosowaniu technologii wspomagających, badania CATI i CAWI umożliwiają szybkie zbieranie danych od dużych grup respondentów, co pozwala na przyspieszenie procesu podejmowania decyzji biznesowych.

Wiarygodność wyników – Fieldstat dba o reprezentatywność próby oraz dokładność danych, co przekłada się na wiarygodność wyników i możliwość podejmowania trafnych decyzji opartych na badaniach.

Elastyczność – Badania CATI i CAWI można dostosować do różnych grup docelowych, rynków, a także do bieżących potrzeb i wymagań klienta.

Kontrola kosztów – Fieldstat oferuje konkurencyjne ceny za realizację badań CATI i CAWI, a stosunek jakości do ceny jest bardzo atrakcyjny, szczególnie w porównaniu z innymi metodami badawczymi.

Podsumowanie

Wykorzystanie badań CATI i CAWI w Fieldstat, które są prowadzone zgodnie z standardami ESOMAR, to gwarancja wysokiej jakości, profesjonalizmu i etyki. Skorzystanie z tych metod badawczych pozwoli przedsiębiorstwom na dokładne poznanie potrzeb swoich klientów, zrozumienie rynku i konkurencji, a także na podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych.

W dzisiejszym świecie biznesu, takie informacje są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.