Badania omnibusowe

Mapa Polski
dwa raporty z realizacji badania omnibusowego

Badania omnibusowe to badania szybkie i tanim kosztem, które pozwalają na zbieranie informacji na różne tematy za pomocą jednego narzędzia badawczego. Są one przeprowadzane regularnie (np. raz w miesiącu) i umożliwiają zbieranie danych na różne tematy w jednym badaniu. Są one często stosowane do szybkiego sprawdzenia opinii publicznej na różne tematy.

Zamów badanie

Zastosowanie badania omnibusowego

Badania omnibusowe są stosowane w wielu różnych celach, m.in.: Szybkie sprawdzenie opinii publicznej: dzięki temu, że badania omnibusowe są przeprowadzane regularnie, można szybko sprawdzić, jak zmienia się opinia na dany temat. Oszczędność kosztów: ponieważ badania omnibusowe pozwalają na zbieranie danych na wiele różnych tematów w jednym narzędziu, są one tańsze niż przeprowadzanie osobnych badań dla każdego tematu. Zbieranie danych na różne tematy: dzięki badaniom omnibusowym można zbierać dane na wiele różnych tematów jednocześnie, co pozwala lepiej zrozumieć całościowy obraz rynku lub opinii publicznej. Analiza rynku: badania omnibusowe mogą być wykorzystywane przez firmy do analizy rynku i sprawdzenia, jak ich produkty są postrzegane przez konsumentów. Badanie wpływu różnych czynników na opinię: dzięki badaniom omnibusowym można sprawdzić, jak różne czynniki, takie jak reklama czy zdarzenia polityczne, wpływają na opinię publiczną.

Proces realizacji badania omnibusowego

Proces realizacji badania omnibusowego może obejmować następujące kroki: Określenie celów i pytań badawczych: na początek należy ustalić, jakie informacje chcemy uzyskać z badania i jakie pytania chcemy zadać. Wybór metody pomiaru: należy wybrać odpowiednią metodę pomiaru, np. wywiad telefoniczny, wywiad online itp. Przygotowanie narzędzi pomiaru: jeśli wybraliśmy metodę wymagającą przygotowania kwestionariusza lub innego narzędzia zbierającego dane, należy je przygotować i sprawdzić pod kątem poprawności. Zebranie danych: po przygotowaniu narzędzi pomiaru należy je wdrożyć i zebrać dane. Może to obejmować przeprowadzenie wywiadów telefonicznych lub online itp. Analiza danych: po zebraniu danych należy je przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Może to obejmować zliczanie odpowiedzi, tworzenie tabel i wykresów itp. Raportowanie wyników: na końcu należy stworzyć raport zawierający wyniki badania omnibusowego i wnioski, które z nich wynikają. Raport ten może być przedstawiony klientowi lub opublikowany w jakiejś formie.

grupa osób analizuje raporty z badania omnibusowego

Fieldstat oferuje kompleksowe badania omnibusowe, które są rzetelne i uwzględniają wszystkie aspekty badania. Firma wykorzystuje szeroką gamę narzędzi do przeprowadzania ankiet i wywiadów, w tym grupowe dyskusje i obserwacje. Ich profesjonalni badacze omnibusowi mogą pomóc Ci w zgromadzeniu danych, interpretacji wyników i wyciągnięciu wniosków. Fieldstat oferuje również wsparcie w przygotowaniu raportów i prezentacji z wyników badań. Jeśli potrzebujesz badań omnibusowych, skorzystaj z pomocy Fieldstatu, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Metody realizacji badania omnibusowego

Metody realizacji badania omnibusowego to różne sposoby, w jakie można zbierać i analizować informacje za pomocą jednego narzędzia badawczego. Takie metody to: Wywiad telefoniczny: polega na przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z wybraną grupą respondentów. Może być przeprowadzony przez ankietera lub za pomocą automatycznego systemu zadającego pytania. Wywiad online: polega na zbieraniu danych za pomocą ankiety online, którą respondent wypełnia samodzielnie. Może być przeprowadzony za pomocą specjalnych narzędzi do badań online, takich jak Google Forms czy SurveyMonkey. Analiza danych: polega na przeanalizowaniu danych, które już są dostępne, np. statystyk odwiedzin stron internetowych lub danych z systemów reklamowych. Może to być wykorzystywane do uzyskania informacji na temat preferencji konsumentów lub ich zachowań zakupowych. Badanie social listening: polega na analizie danych zebranych z różnych źródeł w sieci, takich jak media społecznościowe, fora internetowe itp., w celu uzyskania informacji na temat tego, co ludzie mówią o danym produkcie, marki lub temacie. Badanie za pomocą specjalnych urządzeń: polega na zainstalowaniu specjalnych urządzeń, takich jak odczytujące kody kreskowe skanery, w domach respondentów, które zbierają informacje na temat tego, co ci ludzie kupują i jakie produkty są dla nich interesujące. Wybór odpowiedniej metody zależy od celów badania i pytań, jakie chcemy zadać. Ważne jest, aby dobrać odpowiednie narzędzie do konkretnej sytuacji i celów badania.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

kobieta z laptopem rozmawia z mężczyzną z laptopem