Badania sponsoringu

Mapa Polski
pexels-pixabay-163288

Badania sponsoringu to badania rynku, których celem jest zrozumienie skuteczności i efektywności sponsoringu. Badanie obejmuje analizę danych dotyczących widowni, sponsorów, marki, produktów, kampanii reklamowych i wydarzeń sponsoringowych. Badanie obejmuje również analizę wiarygodności, wpływu i wizerunku. Badanie może pomóc w określeniu, jakie działania są skuteczne, a jakie nie, oraz w jaki sposób firmy mogą wykorzystać sponsoring do zwiększenia zaufania do marki.

Kontakt

Zastosowanie badań sponsoringowych

Branża badania rynku zajmuje się zbadaniem i analizą wpływu sponsoringu na marketing i sprzedaż. Badanie sponsoringu jest istotnym elementem strategii marketingowej, ponieważ pomoże w zrozumieniu, w jaki sposób firma może uzyskać maksymalny zwrot z kampanii sponsoringowej. Badania sponsoringu są przeprowadzane dla różnych celów, w tym określenia skuteczności sponsoringu, wyboru partnerów sponsoringowych i wyboru odpowiedniego budżetu. Badania te są ważne dla firm, ponieważ pomagają one zidentyfikować odbiorców, do których należy skierować kampanie sponsoringowe, a także określić wpływ sponsoringu na wyniki finansowe firmy. Badania te obejmują zarówno sondaże, jak i analizę danych historycznych. Badania te są przeprowadzane za pomocą różnych narzędzi, w tym wywiadów telefonicznych, ankiet internetowych i badań obserwacyjnych. 

Proces realizacji badań sponsoringowych

Realizacja badania sponsoringu to proces, który powinien być poprzedzony dokładnym przygotowaniem i przemyśleniem wszelkich kwestii związanych z przeprowadzeniem takiego badania. Przede wszystkim, aby przeprowadzić efektywne badanie, należy dokładnie określić cel badania oraz wybrać odpowiednią metodę pomiaru. W ramach badania sponsoringu można skorzystać z różnych technik, takich jak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) lub grup fokusowych. Kolejnym ważnym elementem przygotowań do badania są zagadnienia związane z ustaleniem celu respondentów. Należy określić, jakie grupy docelowe będą objęte badaniem i jakie informacje powinny być uzyskane od respondentów. Następnie trzeba przygotować pytania, które powinny być odpowiednio skonstruowane, aby zapewnić wiarygodność wyników. W zależności od wybranej metody pomiaru, konieczne jest przygotowanie listy respondentów, skryptu rozmowy telefonicznej lub ankiety internetowej. Kolejnym krokiem jest wdrożenie badania. 

pexels-tembela-bohle-1884576

Fieldstat oferuje profesjonalne usługi badawcze w zakresie sponsoringu. Za pomocą Naszej oferty zbadasz skuteczność reklam i sponsorowania dla różnych branż. Badanie obejmuje badanie rynku, badanie użyteczności, badanie odpowiedzialności społecznej i badanie preferencji konsumentów. Zespół Fieldstat tworzy wysoce wykwalifikowany, doświadczony zespół specjalistów, który zapewnia szybkie i skuteczne badania sponsoringowe. Firma oferuje również doradztwo strategiczne i pomoc w przygotowaniu wyników badania.

Ścieżka współpracy

Tak możesz z nami współpracować
1
RFQ
Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub mailowo, w dalszych krokach poprowadzimy Cię przez proces realizacji.
arrow
2
Fieldwork
Zbudujemy metodologię badawczą dopasowaną do projektu, zrealizujemy badanie oraz zajmiemy się analizą.
arrow
3
Statistics
Otrzymasz obszerny raport z przeprowadzonego badania rozwiązujący Twój problem metodologiczny.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób badanie sponsoringu może pomóc firmie?

Badanie sponsoringu może pomóc firmie w zrozumieniu, jak może wykorzystać sponsoring do zwiększenia świadomości marki, zwiększenia zaufania do marki, budowania trwałych relacji z klientami i zwiększenia rozpoznawalności marki.

Na jakich danych opiera się badanie sponsoringu?

Badanie sponsoringu opiera się na wielu różnych danych, takich jak wywiady z klientami, ankiety, obserwacje, badania ilościowe i jakościowe, dane z mediów społecznościowych i dane demograficzne.

Jak długo trwa badanie sponsoringu?

Długość badania sponsoringu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość projektu, zakres badania i liczba zmiennych. Zazwyczaj trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Czy badanie sponsoringu jest drogie?

Koszt badania sponsoringu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość projektu, liczba zmiennych i zakres badania. Koszty mogą się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złótych.

Jak często powinny być wykonywane badania sponsoringu?

Zaleca się wykonywanie badań sponsoringu co najmniej raz w roku. To pozwoli firmie monitorować skuteczność strategii sponsoringowych i dostosować je, aby dopasować je do zmieniających się potrzeb rynku.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Cenimy Twój czas. Skorzystaj z przycisku na dole aby się z nami skontaktować w sprawie Twojego projektu badawczego.

pexels-pixabay-34535