Wady i zalety metody CATI

biały promień

Wady i zalety

Korzyści stosowania metody CATI w badaniach rynkowych to przede wszystkim szybkość, komfort i niewielkie wydatki. Ankieta może być realizowana w krótkim okresie, docierając do dużej liczby uczestników. Dodatkowo badanie jest proste do przeprowadzenia, gdyż osoba badana odpowiada na pytania zadane przez ankietera telefonicznego.

Wadami badań telefonicznych są brak możliwości wyświetlenia treści interaktywny, co może prowadzić do potrzeby tworzenia dokładnych opisów produktów.

Zalety

 • Szybkość
 • Reprezentatywność
 • Kontrola jakości
 • Personalizacja

Wady

 • Koszt
 • Niska penetracja wśród młodszych grup
 • Ograniczenia czasowe

Korzyści wynikające z wykorzystania ankiety CAWI w badaniach rynkowych

Szybkość

Badanie CATI pozwala na szybkie zebranie danych od respondentów, co jest niezwykle istotne w przypadku badań, które muszą być przeprowadzone w krótkim czasie

Reprezentatywność

Dzięki możliwości dotarcia do szerokiego grona respondentów, badanie CATI zapewnia reprezentatywność wyników, co jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych danych.

Kontrola jakości

Badanie telefoniczne pozwala na bardziej efektywną kontrolę jakości danych, ponieważ ankieter może weryfikować odpowiedzi respondentów na bieżąco i zadawać dodatkowe pytania, jeśli jest to konieczne

Personalizacja

Podczas wywiadu telefonicznego ankieter może dostosować pytania do konkretnego respondenta, co pozwala na lepsze zrozumienie jego opinii i potrzeb.

Zalety badań CATI z Fieldstat

Szybkość zbierania danych

Jedną z głównych zalet metody CATI jest szybkość, z jaką można zebrać dane od respondentów. Dzięki wykorzystaniu komputera do zarządzania wywiadami telefonicznymi, ankieterzy mogą przeprowadzać rozmowy z wieloma osobami w krótkim czasie. W przeciwieństwie do badań terenowych, które wymagają osobistego kontaktu z respondentami, badanie CATI pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności w procesie zbierania danych, co jest niezwykle istotne w przypadku badań o krótkim terminie realizacji.

Szybkość zbierania danych za pomocą metody CATI pozwala firmom na szybsze uzyskanie informacji na temat rynku, konkurencji czy opinii klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej podejmować decyzje i reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Reprezentatywność wyników

Badanie CATI umożliwia dotarcie do szerokiego grona respondentów, co pozwala na uzyskanie reprezentatywnej próby badawczej. Wywiady telefoniczne mogą być przeprowadzone w różnych grupach społeczno-demograficznych, dzięki czemu wyniki badań są bardziej wiarygodne i precyzyjne.

Dzięki reprezentatywności próby, badania CATI pozwalają firmom na dokładniejsze zrozumienie potrzeb i preferencji różnych segmentów klientów. To z kolei pozwala na lepsze dostosowanie oferty produktowej czy działań marketingowych do oczekiwań konsumentów.

Kontrola jakości danych

W badaniach CATI ankieterzy mogą na bieżąco weryfikować odpowiedzi respondentów oraz zadawać dodatkowe pytania, jeśli jest to konieczne. W porównaniu z badaniami online, gdzie często brakuje możliwości zadawania pytań uzupełniających, metoda CATI pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych i dokładnych informacji.

Kontrola jakości danych jest kluczowa dla uzyskania rzetelnych wyników badań, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Badanie CATI pozwala na lepsze zrozumienie motywacji, przekonań i oczekiwań respondentów, co przekłada się na wartościowe informacje dla przedsiębiorst

Oferta ogólnopolskich badań metodą CATI poprzez własne 20 stanowiskowe studio CATI. Umożliwia to wykonanie badań telefonicznych w całej Polsce. Studio umożliwia przeprowadzenie ogólnopolskich projektów badawczych nawet w ciągu jednego dnia. Skontaktuj się z nami aby otrzymać wstępną ofertę realizacji Twojego projektu.

pexels-kampus-production-8204396

Wady badań CATI z Fieldstat

Mimo licznych zalet, badania CATI  również posiadają pewne wady, które mogą wpłynąć na wybór metody badawczej. Oto kilka z nich:

 1. Ograniczenia demograficzne: Nie wszyscy mają dostęp do telefonów stacjonarnych lub komórkowych, co może prowadzić do wykluczenia niektórych grup społecznych z próby badawczej. Ponadto, młodsze pokolenia często preferują komunikację za pomocą wiadomości tekstowych lub internetowych, co może utrudniać przeprowadzenie wywiadów telefonicznych z tymi grupami.
 2. Niski wskaźnik odpowiedzi: W dobie rosnącej liczby niechcianych telefonów i telemarketingu, wiele osób niechętnie odbiera telefony od nieznajomych numerów. To może prowadzić do niższego wskaźnika odpowiedzi w porównaniu z innymi metodami badawczymi, takimi jak ankiety online.
 3. Brak anonimowości: Respondenci mogą czuć się mniej komfortowo, wyrażając swoje opinie przez telefon, niż wypełniając anonimową ankietę online. Może to prowadzić do zniekształceń wyników badania, jeśli respondenci będą niechętni dzielić się swoimi szczerymi opiniami.
 4. Koszty: Badania CATI mogą być kosztowne, zwłaszcza jeśli wymagają zatrudnienia ankieterów, wynajmu call center oraz korzystania z usług telekomunikacyjnych. W przypadku dużych badań, koszty te mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze metody badawczej.
 5. Przeszkody językowe: W przypadku badań międzynarodowych, bariery językowe mogą być problematyczne. Ankieterzy muszą być biegli w językach, którymi posługują się respondenci, co może zwiększyć koszty badania i utrudnić znalezienie odpowiedniego personelu.
 6. Długość wywiadu: Wywiady telefoniczne często muszą być krótsze niż ankiety online ze względu na ograniczoną cierpliwość respondentów. To może prowadzić do mniej szczegółowych wyników badania oraz utrudnić zebranie danych na temat bardziej złożonych kwestii.
 7. Utrudnienia związane z technologią: Problemy techniczne, takie jak awarie systemów telekomunikacyjnych, mogą wpłynąć na przebieg badania CATI. Ponadto, osoby starsze lub mniej zaznajomione z technologią mogą mieć trudności w korzystaniu z telefonów, co również wpłynie na wskaźnik odpowiedzi.

Mimo tych wad, badania CATI nadal są popularną i efektywną formą pozyskiwania cennych z perspektywy biznesowej jak i społecznej danych.

Blog badań CAWI

Badania online w czasie Covid

Badania online zdobyły dużą popularność w 2020 roku w związku z pandemią COVID–19, ponieważ pozwalają uzyskać szybkie i wiarygodne wyniki bez zachodu w porównaniu z tradycyjnymi metodami gromadzenia danych, takimi jak ankiety papierowe czy wywiady.

CATI vs CAWI: Porównanie metod badawczych

Techniki ankietowe CATI i CAWI są szeroko stosowane w badaniach marketingowych, socjologii i innych dziedzinach.

Przyszłość badań CAWI

Automatyzacja będzie ważnym elementem dalszego rozwoju badań CAWI.

Case study projektów CAWI

Mapa Europy

Kolejna kooperacja z Komisją Europejską

Rolnictwo Wspierane Społecznie

Projekt dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego

Projekt dla Uniwersytetu Śląskiego